Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Tachykubator - speciální český počítač pro práci v lese
původně vyšlo: Epocha 1904, autor — a.

Zajímavý počítač, který usnadňoval práci lesníkům i dřevorubcům, vám popíše historický článek z roku 1904.


Nový počítací přístroj.

Jak důležité pro usnadnění obtížných prací spojených s odhadem ceny lesa i pro výpočet ceny dříví poraženého je rychlé určení krychlového obsahu stromů na stojatě i porazených, o tom, když už nic jiného, svědčí množství vydávaných příručních knížek obsahujících tabulky pro počítání obsahu dřeva.

Leč počítání obsahu dřev pomocí těchto tabulek je velmi úmorné, pročež odborné kruhy uvítají nový přístroj, jejž sestrojili inženýr A. Holub a J. E. Holan, a pomocí něhož lze výpočty dřev nadmíru urychlit a usnadnit.

Přístroj ten je proveden ve dvou druzích ; pokud slouží na počítání výhradně dříví pasečeného, slove tachykubator, kdežto je-li zařízen na počítání dříví všeho druhu, stojatého i řezaného, slove tachytaxator.

Pomocí prvého lze za hodinu vypočítat krychlový obsah průměrů 600 kusů pasečených kmenů, druhým pak buď totéž množství téhož druhu dříví nebo 1000 až 1500 kmenů na stojatě.

Popisovati přístroj a zacházení s ním nemělo by zde ovšem účel; stačí jen připomenout, že je to válec opatřený papírovým pláštěm, otočnými sčítacími kruhy a stupnicemi, s nimiž se manipuluje pomocí kličky.

Přístroj je i se skřínkou 38 cm dlouhý a 20 cm široký, a možno jej upevnit na stativ jako přístroje měřické neb fotografické, nebo nechat jen na stole. Cena tachykubatoru se skřínkou je 160 K, tachytaxatoru o 10 K více. Na konec dlužno připomenout, že přístroje tyto jsou výrobky světoznámé české továrny pro jemnou mechaniku Josef Jan Frič, Praha Král.Vinohrady.

Lze doufat, že znamenitý tento český výrobek dojde v odborných kruzích brzkého ocenění.původ historického článku:
Epocha 1904, autor — a.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. listopadu 2018Debata k článku 'Tachykubator - speciální český počítač pro práci v lese'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2018 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting, Aplus Hotel - levné ubytování v Praze

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.