O Krakonošovi

původně vyšlo: Krkonoš, autorka Ludmila Grossmannová-Brodská, 1924
Krakonoš byl původně jiný, než jak ho známe z legendárních televizních Krkonošských pohádek nebo z knih Marie Kubátové. Jaký tedy Krakonoš podle původních legend byl?


Vládce Krkonošských hor

Krkonošské hory se prostírají, jak známo, mezi českou zemí až po pruské Slezsko a proslaveny jsou tím) že nejen u nás v Čechách, ale i u jiných též národů známé a zobecnělé jsou pověsti, vztahující se k vybájenému pánu těchto hor, Krakonošovi.

Tento mocný horský duch, kouzelný vládce pod­zemní, na povrchu zemském vládne pouze v obmezeném prostoru; jeho zemská říše se vztahuje toliko na prostranství několika mil v objemu — zde jedině může provozovati svou nadvládu a hověti svým nezkroceným choutkám. Za řetězem horstva kolem sto­jícího nemívá již k lidskému pokolení nižádné moci. Zato v podzemní říši své, ve vlastním oboru svého působiště se jeví mocný horský duch Krakonoš v celé své hrůze a divuplné vznešenosti.

Tam dole, v nesmírné hloubce kolika set metrů, nahromaděny poklady nesmírného bohatství, neboť až po samý svůj střed jest naše země jednou jedinou klenotnicí, v níž nakupeno vše, co po celé věky snášeli sem horští skřítkové na rozkaz a pro zálibu svého pána — Krakonoše — jenž časem vydávaje se na přehlídku podzemní bystře pozoruje práce pídi­mužíků, počítá vzácné, lesknoucí se kovy i třpytící se drahé kamení, což všecko zde v horských slujích na­kupeno jest v obrovském množství.

Je-li třeba, vládce hor pouhým pokynem pravice staví podzemní ohnivé proudy aneb vodní horské bystřiny, ze skalního po­vrchu vyvěrající, aby, poslušný jeho vůle a rozkazů, prospěšně napomáhaly práci duchů, skřítků a pídi­ mužíků, pod jeho vládou jsoucích. A tu se vždy bystřiny divoce rozvodní a hromový rachot se po horách ozývá, »Krakonoš nám oznamuje svou přítomnost,« říká­vají pak lidé.

Jindy opět, zlíbí-li se Krakonošovi objeviti se na zemi, vydatně používá své kouzelné moci a rád za­pomínaje, že je vládcem horstva, pod rozličnými podobami lidi mámí, škádlí aneb jim též nejednou bývá k velikému prospěchu, podle toho, v jaké jest právě náladě. Neboť i náš Krakonoš, jako každý mocný neobmezený vládce, bývá nadmíru vrtkavé mysli, nestálý, nedůtklivý, hrozně rozmarný, kdežto zvítězí-li lepší stránka jeho povahy, nemají ubozí horalé nad něho šlechetnějšího a štědřejšího dobro­dince. Dovede býti měkký i citlivý, ale běda tomu, kdo by chtěl na vlastnosti tyto spoléhati a snad zne­užil ochoty Krakonošovy! Zle by se vedlo takovému všetečkovi, a krutě by ho vytrestal ten, kdož ještě před okamžením štědrou dobrotou jej zasypával.


Původní zdroj historického článku:
Krkonoš, autorka Ludmila Grossmannová-Brodská, 1924datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. října 2017


Diskuze k článku „O Krakonošovi“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.