Zapomenutá historka o tom, jak Nikola Tesla vymyslel svůj první velký vynález

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Lidové noviny - 1934, autor V. Herčík
Vynálezce Nikola Tesla je sice dodnes velkou a částečně i tajemnou legendou, ale o jeho životě přitom mnozí moc nevědí. Historický článek z roku 1934 vám připomene zapomenutý příběh o tom, jak mladý Nikola Tesla vynalezl svůj asynchronní motor na vícefázový střídavý proud.
Následující text pochází z roku 1934

Historie jednoho velkého objevu

Edison stal se lidstvu tím nejpopulárnějším vynálezcem. Víme tolik o jeho badání, o jeho výzkumech stejně jako o jeho soukromí a jeho osobě samé. Jsou však ještě jiní velikáni práce, jiní, jichž jména sice jsou obře známa, nejson však již lidmi tak hýčkána, byť i jejich objevy a práce zasloužily si toho největšího uznání a obdivu.

Tesla! Velký Jihoslovan žijící daleko od své vlasti ve Spojených Státech skromný a nesmírně pracovitý. Jeho všestrannost a jeho poctivé úsilí propracovali každý problém až do úspěšného konce pomohly mu dosíci jména, jehož nikdy nebude zapomenuto. Běh jeho života byl pestrý, byl to život jedince bojujícího stále s přírodou i s lidmi za lepší — dokonalejší bytí lidstva.

V roce 1856 se narodil v malé vísce Smiljanech u Gospice. Jako všechny jiné velké vynálezce i jej v mládí poutá příroda s jejími neproniknutelnými záhadami. Byl velkým snílkem, jeho fantasie jej často unášela daleko od skutečného světa.

Když se ocitl na vysoké škole ve Štýrském Hradci, mohl teprve své sny odíti vědeckým rouchem a obírali se jimi věcněji a důkladněji. Tehdy se po prvé též seznámil s elektrickými stroji. Ve fysikální laboratoři školy byl malý dynamoelektrický strojek stavěný podle tehdy nejmodernějších strojů Grammeových, jenž však při pokusech obyčejně velmi jiskřil, zvláště běžel-li jako motor.

Tesla za jedné takové produkce poznamenal k přednášejícímu profesorovi Pöschlovi, že by snad bylo možno sestrojiti elektrický motor, jenž by neměl ani kartáčků ani komutátorů. Profesor tehdy snažil se přesvědčili Teslu o nemožnosti jeho myšlenky a ke konci řekl: »Pan Tesla snad vykoná velké věci, toto se mu však nikdy nepodaří. Neboť znamenalo by to totéž, jako uskutečniti perpetuum mobile!«

Tesla nezůstal však dlouho přesvědčen profesorovými vývody. Brzo se k své myšlence znovu vrátil a počal se jí tím houževnatěji obírati.

To bylo v roce 1878. Tesla věděl, jak velký význam by měl objev stroje bez drahého komutátoru stroje, jenž by svou jednoduchostí zastínil veškeré jiné motory. V tehdejší době se výhradně elektrotechnikové obírali zdokonalováním zdrojů stejnosměrného proudu — dynam — a motorů běžících na tento proud.

O střídavý proud, byť byla jeho výroba generátorem známa, se nikdo nezajímal nebylo možnosti jej využití. Mladý Nikola Tesla věděl, že k uskntečnění jeho problému se stejnosměrný proud nebude hoditi, počal tedy studovati vlastnosti střídavého proudu, neboť již tehdy správně předvídal, že jedině jím bude možno přenést, v budoucnosti energii na velké vzdálenosti, — ovšem bude-li možno tuto energii dále zužitkovati ve vhodném motoru.

Po dokončených studiích octl se Tesla v Pešti, kde našel zaměstnání u jakési telefonní společnosti. Přes jiný obor, jímž se teď musel obírat, zůstal věren svému problému a stále jej neúnavně sledoval.

A tu konečně v roce 1882 podařilo se mu nalezli řešení. V lednu toho roku procházel se svým přítelem parkem — a což je jistě při nejmenším pozoruhodné — recitoval básně! Byl to dokonce Goethův Faust, jímž se právě oba obírali, když tu zcela bezprostředně se vynořila Teslovi myšlenka tak prostá a zároveň tak dokonale řešící jeho starý problém.

Holí počal kresliti v písku obrazce, jimž jeho přítel ihned porozuměl — nyní bylo vše tak jasné a srozumitelné. K tomu, aby se jeho motor mohl točit, bylo jen třeba, aby generátor vyráběl proud sice střídavý, ale takový, aby jeho složky měly různou fázi, čímž by v motoru vhodně upraveném vzniklo místo klidného magnetického pole pole otáčející se a to stejnou rychlostí, jakou by se točil generátor. Toto otáčející se pole musí pak nutně unášeli kotvu motoru, tedy motor poběží a bude konati práci.

Tesla objevil tehdy vicefázový systém pro přenos energie — systém, jehož se dnes obecně užívá. První též navrhl jednoduchý motor na střídavý vícefázový prond. Přirozeně bylo třeba mnoho další práce a nových a nových objevů, než tento motor dospěl k dnešní dokonalosti. Tesla však dokázal celému světu, že lze postaviti motor na střídavý proud!


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1934, autor V. Herčík


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. listopadu 2023


Diskuze k článku „Zapomenutá historka o tom, jak Nikola Tesla vymyslel svůj první velký vynález“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.