Zajímavosti o svatbě Jana Amose Komenského

původně vyšlo: Lidové noviny - 1925, autor neuveden.
Jan Amos Komenský nebyl jen „učitel národů“, ale i normální člověk se soukromým životem. Zajímá vás, jak probíhala svatba Jana Amose Komenského a jak zněla jeho svatební smlouva? Seznámí vás s tím historický článek z roku 1925.


Svatba Jana Amose Komenského

Svatební smlouva Jana Amosa Komenského ze dne 3. září 1624, kdy se v Brandýse nad Orlicí po druhé oženil:

Kněz Jan Komenský jakožto ženich a paní Dorota Cyryllová, od osoby její i na místě a jménem kněze Jana Cyrylla, manžela jejího a otce panny nevěsty, tehdáž nepřítomného, se strany druhé, uzavírají smlouvy svatební, podle nichž nevěsta Dorota dostává od rodičů věno 50 kop míš a je přijata za mocnou hospodyni do všeho jmění a statku ženicha, vymiňujícího si k volnému odkazu jen vinici na Blatnicku v hoře Plachta a 50 kop míš, i všechny knihy latinské.

Svědkové ženichovi: Matyáš Lavin z Ottenfeldu, v lékařství doktor, kněz Jan Hermon, kněz Matouš Theodor, kněz Jiřík Apollo, kněz Pavel Němčanský, Eliáš Kavín a Samuel Březina, spoluradní v městě Brandejse nad Orlicí.

Svědkové paní Doroty: Václav Sudička z Borovnice a na Chotči, ouředník panství brandejského, Václav Jiřík a Ladislav Adam, bratří Věžníkové z Věžník s matkou Mandalenou z Říčan, kněz Jan Svatoš, Jiřík Kranzl, písař důchodní, Ondřej Dobrovodský, primátor města Brandejsa, Jan Petrový, Václav Jírový, Jan Jelínek.

Oddával kněz Jan Svatoš. V Brandejse nad Orlicí 1624 v outerý po památce Stětí sv. Jana Kř., jinak 3. dne Septembris. (Archiv města Brandýsa nad Orlicí.)


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1925, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. srpna 2022


Diskuze k článku „Zajímavosti o svatbě Jana Amose Komenského“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.