Zajímavosti o státním rozpočtu: Jak rozpočet vznikl a za co mohou líní angličtí lordi, kterým se nechtělo počítat?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1927, autor j. a. k.
Dnes je státní rozpočet velmi důležitou součástí fungování státu. Jak vám ale ukáže článek z roku 1927, tak historie státního rozpočtu je překvapivě krátká. Kde vzal rozpočet své jméno, jak vznikl a proč díky líným anglickým lordům dodnes státní rozpočet na celém světě schvalují poslanci, ale nikoliv senátoři?
Následující text pochází z roku 1927

Něco o rozpočtu.

Slovo »budget«, jímž se dnes nejčastěji označuje státní rozpočet, je původu starofrancouzského — bouge, bougette (vzniklé z latinského bulga — váček na peníze), bylo přeneseno normanskými výbojci do Anglie, kde budgetem nazývány pak vývody kancléře pokladu o stavu financí.

Odtud se dostalo do Francie a označovalo od roku 1802 státní rozpočet. — Rozpočet nebyl vždy tak samozřejmou a nezbytnou věcí jako dnes. Státní a panovníkovo hospodářství bývalo totiž jedno a totéž a účtování bylo tedy soukromou věcí hlavy státu.

Vedení účtů stalo se nutným teprve značně později, když vládce se musil stále častěji uchylovat k prosbám o pomoc stavů. Ale o nějakém hospodářském plánu nebylo stále ani potuchy.

Až osvícený absolutismus (vlivem merkantilistické státní hospodářské politiky) přinesl u nás první opravdový finanční a hospodářský plán (roku 1766), jenž ovšem byl tajný a sloužil jen administrativě za instrukci.

K prvnímu veřejnému rozpočtu v Rakousku došlo teprve roku 1848. Od roku 1867 se pak již budgetování dálo ve formách, celkem dodnes zachovávaných.

— I u nás, jako téměř ve všech státech, musí vláda podat rozpočtovou osnovu nejdříve poslanecké sněmovně, jež má na rozpočet rozhodující vliv. Původ této ústavní instituce jest hledati v Anglii: peerové přenechali — z ošklivosti před číslicemi, jak myslí Victor Hugo, — dohled nad státním pokladem sněmovně obcí, která ovšem dovedla tohoto útlocitu lordů dokonale využíti k upevnění své politické moci.

Podle anglického vzoru strhly pak tuto prerogativu na sebe všechny dolní sněmovny, ač ovšem dnes už horní komory jsou poněkud materialističtější, než kdysi peerové angličtí.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1927, autor j. a. k.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. května 2023


Diskuze k článku „Zajímavosti o státním rozpočtu: Jak rozpočet vznikl a za co mohou líní angličtí lordi, kterým se nechtělo počítat?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.