Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Zajímavé důkazy inteligence koček a psů

původně vyšlo: Dennice novověku - 1910, autor neuveden.
Naši domácí mazlíčci nás občas mohou překvapit svou chytrostí. Článek z roku 1910 vám popíše zajímavé důkazy toho, co chytrého dokáží kočky a psi vymyslet.


Ze života chytrých zvířat

Ze života chytrých zvířat vypravuje Henri Coupin v zajímavém článku v jedné francouzské vědecké revue, zabývající se schopností zvířat.

O kočkách vypravuje se, že tato zvířata se naučila otvírat dvéře tím způsobem, že vyskakují na dvéře a tisknou tlapkou kliku.

Arcibiskup Whatley měl kočku, která když chtěla místnost opustit, tahala za zvonek. Ponejprv zkusila zvonit jednou po půlnoci a vyburcovala zvoněním celý dům, takže mysleli, že jsou zloději v bytě. Později stalo se zvonění kočce zvykem.

V jedné anglické rodině měli ratlíka, který na rozkaz zvonil na služku. Jednoho dne byl učiněn zajímavý pokus. Byla do pokoje zavolána služka a v její přítomnosti poručil domácí pán psu, aby na služku zazvonil.

Chytrý pes podíval se tázavě na svého pána a na služku a neposlechl. Myslel si: “Proč mám zvonit na tu osobu, když je již zde?” Zazvonil však, jakmile služka odešla z pokoje.

Psi a kočky, chtějí-li být vpuštěni, tlukou do dveří a škrábou. Derrau de la Maile vypravuje o svém ratlíku, že týž požíval klepátko na dveřích, aby na sebe upozornil. Tohoto klepátka dosáhl skokem. Při jedné procházce psík se unavil a spěchal domů. Dvéře domu byly však zavřeny.

Marně snažil se, hlasitým štěkotem oznámit svou přítomnost. Náhodou šel však kolem pán, který použil klepátka, zaklepal a bylo mu otevřeno.

Ratlík použil této příležitosti, aby se vplížil do domu, ale nezapomněl, co viděl. Ještě téhož odpůldne opustil několikrát dům, a kdykoliv se vracel, skákal na dvéře a uváděl klepátko tlapkou do pohybu.

Ještě zajímavější jest případ chytrého kocoura, který popisuje spolupracovník anglického časopisu “Nature”.

Pán tohoto kocoura házel totiž kousky chleba každého dne v zimě na zahradu ptákům. Kocour spozoroval brzy, že tyto kousky chleba mají velkou přitažlivost pro vrabce a proto vždy, když byl chléb vyhozen, ukryl se ve křoví a odtud podnikal více méně šťastné výpady a útoky na ptáky. Jednoho dne byly kousky chleba vyhozeny teprve k večeru, v noci padal sníh a ráno byly drobty a kousky chleba zahrabány pod sněhem.

K největšímu svému úžasu spozoroval majitel kocoura, že tento odhazuje sníh z místa, kde chléb byl nadroben a vyhrabané kousky pěkně klade na povrch sněhu a odpližuje se do křoví. Během zimy měli domácí ještě často příležitost pozorovali počínání kocoura, jak pečlivě se staral o vyhrabání vnadidla pro vrabce.


Původní zdroj historického článku:
Dennice novověku - 1910, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. února 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.