Vtipný čínský pohled na zvláštní chování a zvyky Evropanů

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor K. M.
Čína, vzdálená země se zcela jinými tradicemi a zvyky. Článek z roku 1903 vás pobaví popisem, jak tehdejší obyvatelé Číny vnímali z jejich pohledu podivné chování Evropanů.
Následující text pochází z roku 1903

Úsudek Číňana o Evropanu.

Neshoduji se ve mnohém, praví jistý Číňan, s Evropany. Jsou to lidé zcela jiní než my, mají jiné směšnosti než my.

Od svých sluhů a dělníků nepožadují na příklad práci, jak by se dělo u nás, neboť práce přináší pánu užitek, ne, oni požadují nejdříve, ba především od těchto lidí poníženost, které přezdívají úcta, jako kdyby se úcta dala poručiti!

Pokud se týče pojmu čestnosti, tu se naše názory s jejich rozcházejí nesmírně. Můj hospodář, kterému jsem sloužil, spatřoval čestnost v tom, když budu spokojen se svým platem, což jest opravdu směšné.

Také nazýval čestností to, vytrvám-li v místě a nekradu ani hodinek, ani lžic a jiných věcí, kdežto u nás tomu říkáme prostě opatrnost, neboť on by hned zpozoroval ztrátu a dal by mne zavřití.

Totéž platí o penězích v jeho spodcích a kabátě, vždyť by takový obnos nestál za to, abych dal v sázku své postavení, důchod stálý a každodenní i příležitost, získati mnohem více během doby.

Druhý můj hospodář byl také úžasně směšným člověkem, jako všickni cizozemci. Ve všem se podobal spíše zvířeti, než člověku. Tu vsedl do člunu a dřel se veslem hůře než kuli u nás, jenž pracuje za rýži, nebo vsedl na železný přístroj na dvou kolečkách a šlapal, až se propotil, nebo po celý den se potloukal v blátivých polích, aby zastřelil nějakou kachnu či bažanta, a tu se přikrádal tiše jako zloděj, aby je střelil dříve, než mohou vzlétnouti.

V domácnosti se chovají tito lidé jako divoši, pojídají polosyrové maso, rozřezávají je na malé kousky a napichují na přístroj nazvaný »vidlička«, pijí mléko a nesmírně rádi se napijí chladného nápoje v teplých světnicích. Shromažďují se také a to muži i ženy (jak jest to nemravné!) k hudbě, která může uši potrhati a tu při té západní hudbě podobné hřmotu opilých hlasů počínají sebou podivně vrtěti a poskakovati.

Na tomto bláznovství není dosti, vždyť neposkakují samotní mužové, ale vždy muž se ženou, objímají se veřejně a tisknou se na sebe a to beze studu! A to cizí muž s cizí ženou!

Potom usedají k tabulím, pijí o překot, hovořívají dlouhé, čert ví jaké řeči a započnou sprostě křičeti, ba řváti jako tygři. Nelze vylíčiti všech jejich směšností.

A při své hlouposti a nevědomosti chtěli by se tito lidé rovnati nám proto, že vyrobili několik mechanických hraček jako tu, že může jeden člověk hovořit s druhým při největší vzdálenosti, nebo odeslati mu dopis kdo ví kam za nějakou minutu.

Oni mají rychlou dopravu všeho, parní a elektrické vozy a vynasnažují se, aby život co nejrychleji prožili, proto u nich shon i kvap a zatím by je kterýkoliv z našich velikých filosofů poučil, že není třeba kvapiti se životem, neboť smrt se dostavuje vždy příliš záhy.

Oni jsou tak hloupí, že platívají lékařům při onemocnění a ne jako my, když jsme zdrávi.

Jsou to lidé lstiví, úskoční a zbabělí, což bylo viděti za vojny. Nevrhnou se na pevnost z předu, ale z pozadí, kde arci není chráněná a tu se vypínají udatností.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor K. M.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. listopadu 2019


Diskuze k článku „Vtipný čínský pohled na zvláštní chování a zvyky Evropanů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.