Vlasti zdar: temná historie jednoho českého pozdravu

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Národní listy - 1940, autor K. Bořek.
Sokolský pozdrav „Nazdar“ zná jistě každý. Znáte ale zdánlivě velmi podobný pozdrav „Vlasti zdar“? Článek z protektorátních novin z roku 1940 vám popíše, proč ho tehdejší německé vedení naší země tak silně prosazovalo.
Následující text pochází z roku 1940

Vlasti zdar!

Říkali jsme si po sokolsku „Nazdar!“ Nyní máme pěkný pozdrav „Vlasti zdar“.

Nebyl zaveden proto, že bychom s dřívějším nebyli spokojeni anebo že by propadl neúctě, ale hlavně proto, abychom si stále připomínali, že na zdaru vlasti především záleží.

Tento pozdrav se ovšem nevžil hned, ale vžívá se. A nepochybuji, že se brzy vžije, jen jakmile si lidé odvyknou pohodlnosti, se kterou pozdrav „Nazdar!“ zkrátili na pouhé „Zdar!" a jakmile si uvědomí, že pozdravem „Vlasti zdar“ připomínají sobě i druhým, na čem nám, všem nejvíce musí záležet: ne na vlastním pohodli a vlastní spokojenosti, ale na prospěchu, na zdárném vývoji vlasti!

Musíme ovšem tomuto vžití se opravdu pomáhat. Nejen tím, že budeme tímto pozdravem zdravit svoje známé, ale i tím, že tohoto pozdravu použijeme v závěru svých dopisů. Místo fráze „S veškerou úctou", která nic nepovídá, anebo slov o „oddaností v hluboké úctě", při čemž nemyslíme často ani na oddanost, ani na hlubokou úctu, budeme připomínat zdar vlasti. A to jistě každý Čech bude myslet poctivě a upřímně!

Nejde ovšem jen o korespondenci soukromou, ale i obchodní. Němci i ve styku obchodním užívají důsledně svého národního pozdravu, a nikdy neužívají dříve vžitých frází. Stejně máme činiti i my. Dosud se to ovšem neděje. Nejednou dostaneme dopisy, nad jejichž závěrem udiveně kroutíme hlavou.

Posílá nám na př. zprávu pro tisk referent jedné sokolské jednoty. V záhlaví má natištěnu žádost o zařazeni zprávy do listu a pod tím podpis. „S projevem dokonalé úcty...“ Místo jadrného sokolského „Nazdar!“ jalová konvenční fráze, kterou jsme čítávali na obchodních prospektech, ale která na sokolském sděleni působí velmi divně.

Také veřejné korporace a úřady by si měly zvyknout na užívání pozdravu „Vlasti zdar!“. Nic by věru neztratily na vážnosti, byly by nám bližší a z jejich sděleni by nečišela tolik strohost a upjatost. Máme před sebou také takový natištěný lísteček, v němž redakce je žádána o úsluhu otištěním zprávy, ale není tam ani fráze o dokonalé či podobně úctě, ale hezky zřetelně je tam vytištěno: Podpis.

A pod tím razítko a několik škrtů perem, které za nic na světí nerozluštíte. Tady vidíte, jak je to zbytečně úzkoprsé. Když už někdo nechce svou žádost zakončit českým „Vlasti zdar“, nemusí ani natištěným, slovem: „Podpis" naznačovat, že pozdravu — ať už jakéhokoliv — použiti nemíní.

Tady by se to mělo změnit. Vždyť už i strážnici na vesnicích nevyhlašují po obvyklém bubnování vyhlášky obce tak stroze jako dřív. Pořád se sice ještě „občanstvu dává na vědomost", ale nenařizuje se, nýbrž upozorňuje nebo žádá.

Ale půjde to, půjde. Jen si trochu chtít zvyknout! I to „rukulíbám" vymizí, i „poklona“ a „má úcta" — jen chtít, opravdu chtít upřímně přát vlasti plného zdaru! Všude a při každé příležitosti!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1940, autor K. Bořek.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. září 2020


Diskuze k článku „Vlasti zdar: temná historie jednoho českého pozdravu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.