Utajovaný návrh prezidenta T. G. Masaryka na smíření s Němci

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Lidové noviny - 1919, autor neuveden.
Československo vzniklé 28. 10. 1918 mělo být domovem Čechů, Slováků, ale i národnostních menšin. V Čechách žijící Němci ale s nově vzniklým státem často příliš spokojeni nebyli. Článek z roku 1919 vám prozradí, jak chtěl prezident Tomáš Garrigue Masaryk vztah Němců k Československu zlepšit.
Následující text pochází z roku 1919

President Masaryk o smíru s Němci.

Jazyková otázka. — Bankovky též s německým textem. — Nová společná hymna.

Prager Tagblatt uveřejňuje dnes projev presidenta republiky o poměru k Němcům podle Tschechoslowakische Korrespondenz. President učinili tyto výroky při nedávné návštěvě českých žurnalistů, kteří byli požádáni, aby ho neuveřejňovali. Dnes ku podivu o nich má zprávu německý list. Také jedna pražská zvláštnost.

President pravil: »Důležitost této otázky vysvítá již z početní síly, z kulturní a hospodářské zralosti Němců a ze sousedství s německou říší. Přiznáme jim vše, co jim po právu náleží a nesmíme upadnouti do rakouských method postupných ústupků nebo tísní doby vynucených kompensací.

Je proto nezbytno uspokojiti je a zbaviti je obav o zabezpečení jejich národnosti, učiniti je skutečnými občany, aby mohli věnovati své síly konstruktivní práci při stavbě společného státu, jeho správy a hospodářství.

Jest mé nejvroucnější přání, rozřešiti jazykovou otázku v Čechách tak, aby nadobro zmizela z parlamentního jednání a z veřejného života vůbec. Třeba dbáti při tom nejen úřadu a školy, nýbrž také všeho veřejného života a vnější representace.

Poznali jsme to na sobě, co znamená soustavné odstrkováni mateřštiny. To ustavičně dráždí a toho se musíme nadále vystříhati. Horšili jsme se nad tím, že bankovky vůbec nedbaly češtiny. Na našich státovkách bude také německý text. Měli jsme ohled na city Němců již při výběru vojenské uniformy.

Nelze také žádati od Němců, aby pociťovali nadšení pro slovenskou hymnu, třebas by náš Kde domov můj s vhodnou úpravou mohli zpívati. Potřebujeme nové národní hymny, vhodné pro všecky státní občany.

Jsem si toho příliš dobře vědom, co v této věci znamená citový moment, jehož se vůbec musí dbáti při státních symbolech.

Mohu jen opakovati, že si přeji poctivě, žíti s Němci v míru. Podle toho musí se upravili a říditi otázka našeho vzájemného poměru.

(Není opravdu právě příjemno překládati si projev našeho presidenta — z němčiny; také ukázka pohotovosti Československé tiskové kanceláře.)


Poznámka Bejvávalo.cz
Smutnou ukázku toho, že snaha prezidenta T. G. Masaryka o smíření mezi „Čechoslováky“ a českými Němci nevyšla, vám ukáže článek z roku 1938 o příčinách Mnichovské dohody.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1919, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. října 2022


Diskuze k článku „Utajovaný návrh prezidenta T. G. Masaryka na smíření s Němci“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.