Tvarohová buchta: nebezpečná zbraň, která způsobila ublížení na zdraví

původně vyšlo: Národní listy - 1895, autor neuveden.
Dokážete si představit, jak se lze dostat před soud kvůli nebezpečnému útoku domácí tvarohovou buchtou? Nejspíš ne, nicméně článek z roku 1895 vám takový případ podrobně popíše. Navíc se z článku dozvíte, jaká tehdy byla běžná strava pomocníků v hospodářství.


Mlsný čeledín a horká buchta.

Na Kubrovic statku v Kojeticích (okresu karlínského), zasedla dne 11. srpna čeládka k obědu. Paní Majdalena Kubrová ji obsluhovala. Nejprve přinesla polévku, na to hovězí maso a konečně objemný talíř tvarohových buchet.

Buchty byly právě vysypány z pekáče a byly tak horké, že nikdo u stolu nemohl je v ruce udržeti. Čeledínu Antonínu Šelerovi všechno chutnalo, jen buchty ne. Proti moučným jídlům vždy měl nechuť a nelásku. Takhle řízky, pečeně, rostbeafy a pod., tu se rád olizoval.

Když hospodyně přinesla na stůl buchty, rozezlil se tak, že uchopil jednu buchtu a mrštil jí na hospodyni. Buchta praskla, tvaroh vytekl a opařil hospodyni na krku. Oběd byl pak ledabyle skončen a čeledín Šeler ještě téhož dne z práce byl propuštěn.

Ale ta buchta, pokud se týče tvaroh, způsobil veliké následky.

»Visum repertum« o poranění pí. Kubrové vydané, svědčí o tom, že čeledín dopustil se nemalého zločinu. Vysvědčení klasické: »Visum rep. Dne 12. srpna 1895. přišla ke mně paní Majdalena Kubrová, choť rolníka v Kojeticích, udávajíc, že byla zraněna Antonínem Šelerem, čeledínem tamtéž.

Ohledal jsem ji a shledal jsem následující: Táž jest postavy menší, kostry dosti silné, výživy přiměřené. Hlava souměrná, krk poměrně dlouhý, hrudník správně klenutý; fisikální vyšetření orgánů vnitřních nevykazuje úchylek.

Na šiji strany levé a sice na zevním okraji svalu kývače vidíme tři oděrky, pokožky zbarvené, pokryté žlutavým příškvarem, táhnoucím se od shora ku předu dolů v zad.

Nejhořejší z nich jest nejmenší as velikosti haléře, pokryta ještě puchýřem. Druhá, pokračováni to prvé, jest zdéli 1 cm., zšíři ½ cm. Mezi oběma kůže intaktní. Třetí nejdolejši jest dlouhá 2 cm., široká 8 mm.

Všecky tři jsou dle udání velmi bolestivé a obklopené dvorcem překrvené kůže. Posudek: Dle uvedeného dlužno se domnívati, že oděrky ty povstaly předmětem horkým, dle udáni zraněné žhavým tvarohem a budou k svému zhojení potřebovali as 10 dnů. Sluší to považovati za lehké poškozeni na těle.«

Potud okresní lékař. U okresního soudu v Karlíně však tento buchtový čin nebyl pojímán s příšerné stránky. Soudce, adjunkt pan dr. Cerman uznav, že domnělé poranění nezanechalo žádných známek a následků (jak to vyžaduje § 411 tr. zak.) sprostil Šelera v tomto směru z obžaloby, ale uznal jej vinným přestupkem proti bezpečnosti cti a odsoudil jej do vězení na 24 hodin.

Kromě toho je povinen žalující hospodyni nahraditi útraty sporu v obnosu 8 zl.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1895, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. října 2020


Diskuze k článku „Tvarohová buchta: nebezpečná zbraň, která způsobila ublížení na zdraví“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.