Trest smrti: dojemné poslední okamžiky vězně, který v Olomouci čekal na popravu

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Národní listy - 1895, autor neuveden.
Mnozí lidé se dodnes neshodnou, zda trest smrti za nejtěžší zločiny do dnešní doby patří nebo nikoliv. Článek z roku 1895 vám přiblíží, jak probíhaly poslední hodiny života odsouzeného vězně i jaké bylo jeho loučení se svou žalem zdrcenou matkou.
Následující text pochází z roku 1895

K popravě v Olomouci.

Poslední noc odsouzeného Knapka liči dnes »Olomoucký Pozor«. Tklivě zejména působí líčení oněch okamžiků, kdy s nezdárným, nešťastným synem v noci před popravou setkala se stařičká jeho matka, jež přijela, aby v poslední chvíli synova života přinesla mu odpuštěni a teplo své lásky.

Sděluje zmíněný list: »Celou noc Knapek probděl a ani oka nezamhouřil. Byl klidný až do posledního okamžiku. Z večera pojedl hodnou porci šunky, k tomu popíjel víno a kouřil viržinky. Vykouřil jich přes 20.

S hlídajícími jej četníky se vyrážel vesele: vyprávěl jim různé příhody ze svého života. Pravil, že na životu mu nezáleží a že nikdo ještě tak statečně neumíral, jak bude umírati on.

Po 12. hod. přijela jeho stařičká matka se švagrem jeho Bochčochčilem ze Štípy u Holešova, odkud telegraficky byli povoláni. Jakmile stařičká matička odsouzencova zvěděla o tom, že její syn má býti druhého dne popraven, že mu odňat býti má život, vydala se ihned se švagrem na cestu, aby ještě naposledy přivinula na mateřské srdce nezdárného svého syna a aby dodala mu odvahy a posily na cestu poslední.

Výjev jaký při jejich shledání se odehrál, byl srdcervoucí. Matka i syn padli si do náručí s hrozným nářkem, který provázen zátopou slzí, proměnil se v bolestné štkaní. Všichni, kdož chvíli té byli přítomni, byli soucitem přemoženi, ba ani ten nejotužilejší četník nemohl se ubrániti slzám.

Žalem zlomená matička horoucně líbala svého nezdárného syna. To zlaté srdce mateřské mu odpustilo. O 1 a půl hodině vybídnuta jsouc, aby si odpočinula, vypotácela se z celi a odebrala se na připravené lože.

Její syn, který setkáním se s matkou byl zlomen, po jejím odchodu opět se vzmužil a bavil se se svým švagrem i s četníky do 4 hodin ráno, kdy nešťastná matka jeho, jež nemohla usnouti, opět dala se věsti do celi svého syna, aby se s ním rozloučila na vždy.

Dala mu své mateřské požehnáni, objala jej a tu syn v usedavém pláči tklivě prosil ji za odpuštění. Pravil: »Matičko drahá, děkuju vám za dobré vaše vychováni, jež jste mi dala do 16 let. Já vás potom nechtěl poslouchat a tak špatně jsem se choval, a proto jsem sobě takovou smrt a vám takový žal připravil. Proboha vás prosím, řekněte tatínkovi i sestrám, že před smrti jsem je prosil, aby mi odpustili, když už při moji smrti tu nejsou.«

Matka mu to přislíbila a dodávala mu odvahy na poslední cestu, načež s nim se tklivě rozloučila. Odcházela zdrcena. Popravě svého syna nechtěla být přítomna, nechtěla vidět, jak společnost lidská připravuje o život jejího syna. To bylo by přes její síly«.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1895, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. července 2020


Diskuze k článku „Trest smrti: dojemné poslední okamžiky vězně, který v Olomouci čekal na popravu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.