Svobodní zednáři nás zachránili v době nejtěžší. Nebýt iluminátů, nebylo by českého národa!

původně vyšlo: Národní listy - 1929, autor neuveden.
Věříte na globální spiknutí, ve kterém se snaží ilumináti, svobodní zednáři a další tajuplné organizace ovládnout celý svět? Historický článek z roku 1929 vám ukáže jiný pohled na organizaci svobodných zednářů, podle kterého zednáři naší zemi naopak velmi pomohli.


Zednáři v Praze před 150 lety.

V letech 1769—1771 uhodila leta neúrody, biblické „šeredné a hubené krávy sežraly ty, jichžto divná krása a tlustost těl byla“.

Sežraly zásoby let minulých, sedlák obešel zničená pole nahý a hladový naposled, aby vzali hůl a šel žebrat. Byl to týž sedlák leště z r 1864, jemuž úředně zakazováno, aby se on a jeho dům neodíval do látek zlatotkaných, do holandského plátna a brabantských krajek.

Nejvíce chudiny se hrnulo na Prahu. Marie Terezie sice kázala do hlavního města Čech navézti čtyři tisíce měřic žita a šest tisíc centů mouky, ale to jako když plivne. Z hladu vypukly nemoci, čtvrt milionů lidí v Čechách pomřelo. Nemocnice nestačily, třebaže i Libeňský zámek byl proměněn v útulek nemocných, posbíraných na ulici.

Bylo třeba zakročení a pomoci vydatnější, zvláště pro opuštěné děti. Milosrdenství a obětavost tehdejších inteligentních a zámožných vrstev neznala mezí.

Nejdokonaleji se projevila humanita v sirotčinci sv. Jana Křtitele, který založili zednáři pražských loží. R. 1773 se ujali jedenácti dětí, za osm let ústav výborně vedený, opatroval 60 úplně zdarma a řadu sirotků majetnějších za 50 zl. ročně.

Vzpomíná na ty věci pražský časopis „Erinnerungen“ ve svém 42. ročníku z r. 1862, do něhož kreslíval obrázky J. Mánes. Časopis leccos uvádí z intimit života v ložích, také obrázky napovídají mnoho, ale zasvěcen nebyl. Zrovna tak, jak ve II. díle F. L. Věka vykládá V. Thám u Buteauových podivné povídačky o zednářském zasvěcování učňů. Však i ve Věkovi o bídě těch let je mluveno a malý tehdy František byl rád, když mu starý soused, „bubák perlinčan“, podstrčil skývu chleba černého jako zem.

Již za Marie Terezie přestala ve vládních kruzích zaujatost k zednářům. Josef II. jim popřál volnosti úplné. Že k loži pražské náleželi skoro všichni naši buditelé, je obecně známo.

Kdyby nebyli ilumináty, osvícenci, proniknutými touhou po oddané službě národu a idei všelidské, nebylo českého národa.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1929, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. ledna 2023


Diskuze k článku „Svobodní zednáři nás zachránili v době nejtěžší. Nebýt iluminátů, nebylo by českého národa!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.