Svobodní zednáři nás zachránili v době nejtěžší. Nebýt iluminátů, nebylo by českého národa!

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Národní listy - 1929, autor neuveden.
Věříte na globální spiknutí, ve kterém se snaží ilumináti, svobodní zednáři a další tajuplné organizace ovládnout celý svět? Historický článek z roku 1929 vám ukáže jiný pohled na organizaci svobodných zednářů, podle kterého zednáři naší zemi naopak velmi pomohli.
Následující text pochází z roku 1929

Zednáři v Praze před 150 lety.

V letech 1769—1771 uhodila leta neúrody, biblické „šeredné a hubené krávy sežraly ty, jichžto divná krása a tlustost těl byla“.

Sežraly zásoby let minulých, sedlák obešel zničená pole nahý a hladový naposled, aby vzali hůl a šel žebrat. Byl to týž sedlák leště z r 1864, jemuž úředně zakazováno, aby se on a jeho dům neodíval do látek zlatotkaných, do holandského plátna a brabantských krajek.

Nejvíce chudiny se hrnulo na Prahu. Marie Terezie sice kázala do hlavního města Čech navézti čtyři tisíce měřic žita a šest tisíc centů mouky, ale to jako když plivne. Z hladu vypukly nemoci, čtvrt milionů lidí v Čechách pomřelo. Nemocnice nestačily, třebaže i Libeňský zámek byl proměněn v útulek nemocných, posbíraných na ulici.

Bylo třeba zakročení a pomoci vydatnější, zvláště pro opuštěné děti. Milosrdenství a obětavost tehdejších inteligentních a zámožných vrstev neznala mezí.

Nejdokonaleji se projevila humanita v sirotčinci sv. Jana Křtitele, který založili zednáři pražských loží. R. 1773 se ujali jedenácti dětí, za osm let ústav výborně vedený, opatroval 60 úplně zdarma a řadu sirotků majetnějších za 50 zl. ročně.

Vzpomíná na ty věci pražský časopis „Erinnerungen“ ve svém 42. ročníku z r. 1862, do něhož kreslíval obrázky J. Mánes. Časopis leccos uvádí z intimit života v ložích, také obrázky napovídají mnoho, ale zasvěcen nebyl. Zrovna tak, jak ve II. díle F. L. Věka vykládá V. Thám u Buteauových podivné povídačky o zednářském zasvěcování učňů. Však i ve Věkovi o bídě těch let je mluveno a malý tehdy František byl rád, když mu starý soused, „bubák perlinčan“, podstrčil skývu chleba černého jako zem.

Již za Marie Terezie přestala ve vládních kruzích zaujatost k zednářům. Josef II. jim popřál volnosti úplné. Že k loži pražské náleželi skoro všichni naši buditelé, je obecně známo.

Kdyby nebyli ilumináty, osvícenci, proniknutými touhou po oddané službě národu a idei všelidské, nebylo českého národa.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1929, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. ledna 2023


Diskuze k článku „Svobodní zednáři nás zachránili v době nejtěžší. Nebýt iluminátů, nebylo by českého národa!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.