Soutěž špičkových českých kadeřníků v roce 1891

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Národní listy - 1891, autor neuveden.
Jakou pověst měli před více jak sto lety naši kadeřníci? A jak vypadala módní show, na které se tito dávní kadeřníci rozhodli změřit své síly v soutěži? To vám prozradí historický článek z roku 1891.
Následující text pochází z roku 1891

Závody v česání.

Nelze popříti, že nevyhnutelným požadavkem ku příjemnému zevnějšku dámy, jest také její umělecky provedený účes. Pokud pánů se týče, dostupuje tento požadavek také své výše — předpokládaje, že pánové nemají pleš — ale nikterak se nevyrovná účesům damským.

Naši čeští kadeřníci jsou v řemesle svém uznanými mistry. Mnozí z nich nespokojují se pouhým napodobováním vzorů starších, alébrž stálým vynalezáním nových forem účesů zjednali si pověst netoliko v nejbližším svém okolí, ale i poněkud dále.

A podotkne-li se, že čeští pomocníci kadeřničtí obzvláštní přízni těší se i za hranicemi, může bez předpojatosti tvrzeno býti, že i v tomto oboru jsme my Čechové před ostatními zeměmi na značné výši. Po předvčerejším sjezdu kadeřníků, holičů a vlásenkářů z Čech připraveno četně shromážděnému a vybranému obecenstvu v sále konviktském zajímavé podívání na závody mistrů i pomocníků kadeřnických v česání dam.

Ne každému a ne často možno patřiti přímo do rukou kadeřníkových, jimiž jakoby na hlavě dámy vykouzloval účes. Pět dam posadilo se před zrcadla na podiu ve velkém sále, obecenstvem přeplněném, páni živnostníci, jimž při závodech zachována priorita, rozčesali vlasy jejich a když výkon ten ukončen byl, spustila hudba veselý kvapík a závodníci uchopili se práce.

Každý pracoval s obvyklým klidem, volně tu vlasy rozděloval ve praménce, tu kadeřil, pálil, v kolečka kroutil atd., poněvadž nezáleží jen na rychlosti, kterou účes zhotoven byl, nýbrž hlavně na uměleckém jeho provedení. A po čtvrt hodině, kdy hudebníci již již umdlévali, ukončili závodníci svoji práci.

Dámy s účesy, svědčícími o nevšední píli a vzdělání původců jejich, představily se obecenstvu a záhy po té oznámen výsledek závodů. Pan Záděra z Prahy obdržel zlatou medailii a pan Rychlík z Vinohradů stříbrnou. Pan Ahnelt, uznaná v oboru tom síla, závodil »hors concours«. Neméně zajímavými byly účesy pomocníků.

Napjetí obecenstva však dostoupilo vrchole, když prováděno líčení pány a pomocníky. Sotva kapela odehrála veselý pochod, viděli přítomní na podiu živé podobizny Karla Havlíčka-Borovského, J. K. Tyla, Smetany, císaře Viléma, ano i Bismarka s pověstnými třemi chlupy na temenu hlavy, a veškerá tato líčení provedena s velikou precisností.

Zdálo se vám, že z obličeje Karla Havlíčka vyzírá všechen ten boj a útrapy, jež po léta zakoušeli musil, stále přísný vzhled bývalého kancléře Bismarka vás přímo odstrašoval a veškeré ty živé fotografie jakoby nebyly ničím jiným, než holou skutečností. Opravdu, zajímavé podívání!

Účastníci těchto závodů setrvali pak až do pozdních hodin ranních při tanečním věnečku.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1891, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. října 2020


Diskuze k článku „Soutěž špičkových českých kadeřníků v roce 1891“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.