Ruský biskup v roce 1907 předpověděl příchod antikrista. Měl pravdu?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1909, autor neuveden.
Předpovědí příchodu antikrista, případně rovnou konce světa, zná historie stovky. V roce 1907 s jednou takovou předpovědí přišel ruský biskup Jan Kronštadtský. Historický článek z roku 1909 vám o jeho proroctví prozradí víc. Zda mohlo jít o předpověď příchodu V. I. Lenina, to necháme na vás.
Následující text pochází z roku 1909

Příchod Antikrista.

Antikrist má záhy přijít na boží svět. Tak alespoň věří a víru tu hlásají ruští joaniti, jimž smrt jejich proroka Jana Kronštadského dodala nových sil.

Známý vůdce joanitů, nazývající se »archandělem Michaelem«, prohlásil, že nebožtík Jan Kronštadský týden před svou smrtí jej ujistil, že příchod Antikrista na svět je tuze nedaleký.

Jak archanděl Michael sděluje, Jan Kronštadský nejednou dotazoval se nebes, kdy vlastně má přijít Antikrist a v jaké postavě se zjeví.

V létě r. 1907 měl v klášteře vanlovském vidění a při vidění tom slyšel hlas s nebe přicházející, oznamující mu, že Bůh nechce uvalit na něho tak velký smutek a učinit jej svědkem neštěstí a proto dokud žije, Antikrist nepřijde. Jeho příchod bude odložen až na dobu po jeho smrti.

Antikrist má dle víry joanitů narodit se ze židovské rodiny pokolení Dana — a proto joaniti kradli židovské hochy, hledíce mezi nimi najít Antikrista, aby jej mohli vychovat ve své víře, vyplenit z jeho duše všeliké vrozené náklonnosti a učinit jej tak neškodlivým pro »věřící«.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1909, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. září 2022


Diskuze k článku „Ruský biskup v roce 1907 předpověděl příchod antikrista. Měl pravdu?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.