Rusko v roce 1928: Stalin zahájil čistky mezi vcholnými komunisty. Kdo skončil na Sibiři?

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1928, autor neuveden.
Čistky ve vedení státu i komunistické straně byly v Sovětském svazu tradicí už od dob Lenina. Článek z roku 1928 vás seznámí s tím, jak probíhaly čistky mezi vrcholovými komunisty za vlády Josifa Vissarionoviče Stalina i jak na to tehdy reagovala ruská opozice v emigraci.
Následující text pochází z roku 1928

Stalinovo vítězství.

Dávno již nepřekvapily západní Evropu moskevské novinky tak, jako poslední, úředně stále ještě nepotvrzená, o vypovězení asi 30 vůdců komunistické oposice na Sibiř, na Kavkaz, na Ural, na ruský Sever i na asijský Východ.

V těch zprávách vidí se na jedné straně potvrzení, že přes všecky uklidňující zprávy sovětského tisku oposice je tak tuhá, že možno ji lámati jen násilnými prostředky, na druhé straně, že dnešní rudá vláda sovětská neštítí se užívati nejominosnějších policejních prostředků a metod starých vlád carských, proti nimž titíž lidé, kteří dnes tak lehce si je osvojují, kdysi bouřili celý svět.

Sovětská vláda dala sice dementovati berlínské zprávy o vypovězení Trockého do Astrachanu, bývalého pařížského vyslance Rakouského do vjatské gubernie, Kameněva do Tobolska, Zinověva na Ural atd., ale právě toto dementi nachází méně viry, než všecka ostatní.

Emigrantský tisk ruský hemží se soukromými zprávami, jež podstatu věci potvrzuji, jenže mluví nikoli o 30, nýbrž 50 vypovězencích, a oznamují zároveň stále nové zatýkání významnějších stoupenců oposice ve velkých venkovských městech. Mnohé z těchto zpráv ne-li hned, v budoucnosti nedaleké osvědčovaly se vždycky správnými.

Jedna z nich tvrdí také, že Zinověv, největší a neodpornější měkkýš mezi oposičníky, v poslední chvíli se zachránil před deportací tím, že napsal ošklivě licoměrnou brožuru proti o posici, proti níž shrnul všechny klevety.

Druhá ubezpečuje, že Lev Trocký odepřel poslechnouti výzvy a nehne se prý z Moskvy, leda násilím.

Třetí chce věděti, že vypovězení má na venek nevinný ráz, neboť všichni oposičníci jsou vlastně vysíláni do vzdálených krajů jako odpovědní „pracovníci“ komunistické strany, ačkoli jsou z ni vyloučeni; ale většina se kála a prosila o nové přijetí do strany; je tedy nynější vypovězení jen jakási karanční lhůta na půl leta, aby mohli všichni kajícníci prokázali účinnou lítost, a být později zase vzati na milost.

V každém případě nejbližší dnové asi ukáží, co je na věci pravdy. Jisto je, že Stalin slaví zatím naprosté vítězství, a podaří-li se mu hladce odstraniti z Moskvy všecky své nebezpečné odpůrce hodně daleko, bude míti aspoň na čas pokoj. Ale neznamená to ovšem klid ve straně samé, jejíž „jednotná fronta“ je nenávratně ta tam. Dědictví Leninovo po jeho smrti rozpadá se čím dál zřetelněji a vliv rozhárané Moskvy na ostatní centra komunistické strany mimo Rusko zřetelně upadá.

Charakteristické je, že v Rusku samém stejně, jako v emigraci s uspokojením a netajenou radosti přijata zpráva o deportaci býv. sovětského komisaře vnitra Běloborodova, za jehož vedení a přímé účastí došlo roku 1918 k vyvraždění carské rodiny v Jekatěrinoslavi na Urale. Již zesnulý prof. Bechtěrev, ačkoli stál dosti blízko vedoucím lidem a přemlouval i ruské učence z ciziny, aby se vraceli domů, ujišťoval prý, že někteří slušní komunisté Běloborodovem vždycky pohrdali.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1928, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. února 2023


Diskuze k článku „Rusko v roce 1928: Stalin zahájil čistky mezi vcholnými komunisty. Kdo skončil na Sibiři?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.