Rok 1935: Majitel brněnské banky zpronevěřil veškeré peníze svých klientů

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: České slovo - 1935, autor neuveden.
Banka by měla být důvěryhodná instituce, vždyť jí přece svěřujeme své peníze. Historie nám ale ukazuje, že ne vždy tomu tak doopravdy je. Historický článek z roku 1935 vás seznámí s obří zpronevěrou, ke které tehdy došlo v jedné bance v Brně.
Následující text pochází z roku 1935

Šéf bankovního domu deffraudantem

Konkurs bankovního závodu Suchánek a spol. neodvratný - Pasiva 9 až 13 milionů Kč

Po kratším předběžném vyšetřování byl dnes dopoledne na rozkaz státního zastupitelství zatčen šéf brněnského bankovního domu a prodejny čs. třídní loterie Alexander Suchánek. Až dosud bylo zjištěno, že se Suchánek dopustil zpronevěry deposit ve výši tří milionů Kč. Je však jisto, že tato částka se značně zvýší.

Rozsáhlé vyšetřování, zahájené na základě četných trestních oznámení bankou poškozených jednotlivců, slibuje sensační odhalení. V zasvěcených kruzích se soudí, že pasiva banky, jejíž konkurs je neodvratný, činí 9—13 milionů Kč.

Bankovní závod Suchánek existuje asi 75 let a požíval až do nedávné smrti otce nynějšího šéfa nejlepší pověsti. Po jeho smrti vedli závod jeho dva synové tak, že stará důvěra byla záhy ztracena.

Když peněžní nesnáze, zaviněné lehkomyslným životem Alexandra Suchánka, který vyhazoval peníze oběma rukama, vyvrcholily, sáhl lehkomyslný šéf na deposita bývalých šlechticů i jiných vkladatelů, čímž přivodil nynější beznadějnou situaci bankovního domu.

Prodejna třídní loterie byla bankovnímu domu již odňata a revise zjišťuje celkovou výši škod. Poněvadž losové obchody bankovního domu byly značně rozvětvené, je jisto, že kromě bývalých šlechticů a vkladatelů utrpí značné škody několik tisíc lidí, kteří jsou s bankou v obchodním spojení.

K uklidnění všech majitelů losů čs. třídní loterie se sděluje, že nikdo z majitelů těchto losů nebude poškozen. Všechny výhry budou výhercům vyplaceny loterním ředitelstvím v Praze. Žel, nebude možno uspokojiti okradené majitele jiných losů. Bude jich pravděpodobně velmi značné množství. Vkladatelé jsou poškozeni o 4 a půl milionu Kč.

V Suchánkově bankovním domě pozbyli značné sumy peněz někteří brněnští průmyslníci, které k uložení peněžních přebytků zlákaly domněle příznivé úrokové podmínky. V odpoledních hodinách se kupily před Suchánkovým bankovním domem veliké zástupy lidi.

Policie učinila opatření, aby klid v okolí banky nebyl porušen. Sensační pád bankovního domu Suchánkova vyvolal v Brně všeobecný zájem a je předmětem živých rozhovorů.

Dodatečně se dovídáme, že Suchánek, vida nezbytí, sám se přihlásil na státním zastupitelství v Brně. Přišel v průvodu svého obhájce dra Loria, který státnímu zástupci oznámil, že jeho klient svůj čin nepopírá a počítá se svým zatčením. Suchánkův bankovní dům byl ode dneška dán pod vnucenou správu, jíž byl pověřen bratislavský bankovní dům Fortuna.

Úpadek Suchánkova bankovního domu náleží k nejsensačnějším případům toho druhu v poslední době se udavším. Pokladny banky byly vykradeny doslovně až na dno a banka byla vykradena postupem doby tak dokonale, že proti dosud zjištěným 9 milionům Kč pasiv nestojí žádná aktiva.


Původní zdroj historického článku:
České slovo - 1935, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. listopadu 2023


Diskuze k článku „Rok 1935: Majitel brněnské banky zpronevěřil veškeré peníze svých klientů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.