Drzý útěk vlastizrádce z vězení, pomáhal mu v tom samotný Bůh

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Národní listy - 1865, autor neuveden.
Vlastizrada je vážný zločin, za který člověk jistě patří do vězení. Jak vám ale ukáže článek z roku 1865, tak s velkou dávkou fantazie a drzosti může člověk uniknout z vězení i s takto vážným obviněním. Zajímá vás, co přesně se kdysi v jednom italském vězení odehrálo?
Následující text pochází z roku 1865

Vytřel jim zrak.

Na konci roku 1859, kdy schylovalo se k velkému převratu věcí v Italii, zatčen byl v Neapoli jakýsi Filibechi, poněvadž prý se chtěl krále neapolského Františka II. zmocnit a Sardinsku vydat.

Velezrádce dovlečen jest k vůli větší bezpečnosti do Říma a soudcové papežští odsoudili jej na patnáct let do pověstného žaláře Carceri nuove. Ubohý odsouzenec jest nyní však opět na svobodě, pomohl si tímto památným spůsobem: Hned po svém uvěznění jal se totiž jeviti velkou sklíčenost a lítost.

Žádal za náboženské a modlitební knihy, zacházel co den se zpovědníkem svým a žalářník často na kolenou klečícího jej překvapil a jak se zdálo, byl v modlitbách hluboce pohroužen, posléze upadl Filibechi do nemoce. Lékařové aspoň tvrdili, že stůně.

Když se pak na to uzdravil, projevil se s velikým pohnutím svému zpovědníku, kterak za uzdravení své jen Bohu co děkovati má, ježto přislíbil putovati do svaté země. Zpovědník nemohl ovšem tak vážné vyznání zamlčeti, a na rozhodném místě skutečně uvěřili v zbožné předsevzetí kajícího vězně a změnili těžký jeho trest ve vyhnanství.

Více ovšem Filibechi nepotřeboval. Místo na břehy Jordanu šel rovnou cestou do Neapole, kdež se nyní v kruhu přátel svých raduje, že tak šťastně moudré pány Říma obelstil.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1865, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. května 2024


Diskuze k článku „Drzý útěk vlastizrádce z vězení, pomáhal mu v tom samotný Bůh“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.