Rok 1934: Kdy u nás bude telefonování konečně levnější a kvalitnější?

rubrika: historické články / fotografie, film, rozhlas a televize, původně vyšlo: Český Lloyd - 1934, autor neuveden.
Zdají se vám ceny za telefon v Česku ve srovnání se zbytkem světa vysoké? Historický článek z roku 1934 vám ukáže, že poplatky za hovory se zdály příliš drahé už našim předkům! Zajímá vás, jakými způsoby se tehdy úřady i podnikatelé snažili za telefonování ušetřit?
Následující text pochází z roku 1934

Proti vysokým telefonním poplatkům.

Ú. R. O. koná šetření, jehož úkolem jest shromážditi materiál, z něhož by bylo patrno, jak jsou dnešní telefonní poplatky neobyčejně vysoké, a který by posloužil při akci o snížení těchto poplatků.

O anketu projevuje řada korporací neobyčejný zájem, z něhož je nejen patrno, že telefonního styku jest v obchodním životě hojnou měrou používáno, ale i že za dnešních poměrů znamená telefon neúměrné zatížení obchodníkovy režie.

Odpovědi jednotlivých korporací také názorně ukazují, že v četných případech dnešní výše poplatků odrazuje podnikatele od jeho hojnějšího používání. Tak na př. mezi dvěma městečky, vzdálenými pouhých 5 km, stojí 3 minuty rozhovoru 3 Kč.

V takovém případě se ovšem každému obchodníkovi vyplatí, když věc vyřídí korespondenčním lístkem za 50 hal. anebo, jestliže záležitost opravdu spěchá, pošle-li dopis po učňovi.

Že jest telefonování drahé, plyne i z toho, že samy úřady státní mají příkaz zatěžovati svou režii užíváním telefonu pouze v případech výjimečných, třebaže častější použití telefonního aparátu by znamenalo značnou racionalisaci úřadování.

Jest zajímavé, že si také velká většina korporací svorně stěžuje na hojné poruchy při používání telefonu. Zvláště ve styku meziměstském se nejednou stává, že 3 minuty rozhovoru určené uplynou, aniž došlo k rozmluvě pro poruchu anebo pro technické potíže při spojování.


Původní zdroj historického článku:
Český Lloyd - 1934, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. února 2023


Diskuze k článku „Rok 1934: Kdy u nás bude telefonování konečně levnější a kvalitnější?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.