Rok 1934: Co má demokracie společného s diktaturou a jak je od sebe rozeznat?

původně vyšlo: Pozor - 1934, autor Svatopluk Spáčil.
U příležitosti dnešního Dne boje za svobodu a demokracii vydáváme dodnes zajímavý text z roku 1934, hledající rozdíly i styčné body mezi demokracií a diktaturou. Myslíte, že nám úvahy o demokracii z dob úřadování prezidenta T. G. Masaryka mají co říct i dnes?


Diktatury a diktátoři v Evropě

Diktatura je protikladem demokracie a přece jsou mezi oběma rozdíly menší, než jsme ochotni uznat. Mluvíme-li o jedné, myslíme na druhou.

Demokracie je vládou lidu lidem pro lid. A přece, jak málo známe příkladů, kdy uznané demokracie jsou hodny tělo definice.

T. G. Masaryk stanovil jinou, jasnější, ale stejně mnohoznačnou: demokracie je diskuse. (»Co většinu uzná, jest správné«.) Byla zde jistě míněna diskuse volná, svobodná.

Aby takovou mohla býti, musí panovat naprostá duchovní svoboda, nezatížená dogmatickým útlakem; musí býti volnost projevu tiskem i jazykem. Pokud se každá, i naše, demokracie proti tomuto základnímu předpokladu prohřešuje, vidíme ze zákazu veřejných projevů, z vybílených sloupců tisku.

Ovšem, autor citované definice měl jistě na mysli diskusi tvůrčí, plodnou, věrnou a respektující uznané pravdy — i demokracie má právo ochrany před diskusi slepých o barvách, sice jinak by vedla k anarchii, ale jsme svědky, že pod rouškou demokracie censor znemožňuje věcné projevy nejvyšších představitelů duchovní kultury.

I uznaná demokracie stává se diktaturou, hájící násilím své přijaté pravdy nebo polopravdy, a mocí, potírající pravdy a polopravdy jiné. Stejně tak činí i diktatura.

Rozdíl mezi oběma by tedy zněl: demokracie je vládou většiny, kdežto diktatura vládou menšiny. Avšak ani toto rozlišování není vždy správné. Často vláda vpravdě demokratická je vládou menšiny a vláda diktátorská je vládou, opřenou o převážnou většinu.

Ale přesto snad jsou rozdíly mezi oběma těmito vládními formami všem zřejmy: demokratická vláda naslouchá šepotu lidu, jemuž vládne, plni jeho tužby a přání a skládá jemu veřejně účty ze svých činů: diktatura naproti tomu jest v nejužším slova smyslu režimem osobním a proto i neodpovědným vůči poddaným, vymykajícím se veřejné kontrole.

Ovšem každá diktatura se opírá vždy o určitou sociální sílu, kterou je chráněna, a nu níž je závislá. Zrození diktatur je vždy doprovázeno bouřemi a neklidem, a stejný bývá i jejich pád. Jsou vyneseny na povrch revoluci a revolucí bývají smeteny, když splnily svůj úkol nebo jej nedovedly splnit.

Diktatury osobní často padají se zánikem osoby. V dobách neklidu však svou mocenskou sílou a soustředěností jsou ve výhodě proti málo pohyblivé demokracii. Proto i dnes, v rozvratu poválečném, dočasně nalézají živnou půdu.

Před válkou byla v Evropě známa jen jediná uznávaná a skutečná demokracie: Francie. Ostatní zřízení státní bylo monarchistické, čili vládly diktatury panovnických rodu.

Zakončení války smetlo všechny vysloveně absolutistické trůny a nastolilo různé formy demokracie. Jen diktatura cara (šlechty) v Rusku byla vystřídánu diktaturou Leninovou (proletariátu).

Monarchie ostatní byly přinuceny přibrati více nebo méně zásad demokratických.

Pak však přišel hospodářský a mravní rozklad lidské společnosti, který nutně musil následovat jako reakce na hromadné vraždění lidstva. Demokracie, nepřipravené na neočekávané problémy správní, musily ztroskotali; přišli diktátoři, domnívajíce se, že nalezli klíč k rozřešení toho, co se nepodařilo demokracii.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1934, autor Svatopluk Spáčil.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. listopadu 2020


Diskuze k článku „Rok 1934: Co má demokracie společného s diktaturou a jak je od sebe rozeznat?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.