Rok 1933: Maďarsko spustilo nový vysílač, který na našem území šíří nepřátelskou propagandu

rubrika: historické články / fotografie, film, rozhlas a televize, původně vyšlo: Lidové noviny - 1933, autor Jr.
Vztahy mezi mladým Československem a Maďarskem byly velmi složité, dokonce mezi námi probíhal i válečný konflikt. Ani později se ale Maďaři nevzdali své touhy znovu ovládnout Slovensko. Jak vám ukáže článek z roku 1933, tak si speciálně kvůli tomuto účelu postavili i silný rozhlasový vysílač.
Následující text pochází z roku 1933

Boj o éther: Nový maďarský vysilač překonává vysilače československé

Minulý týden zahájil zkušební provoz nový maďarský velký vysilač, postavený v Lakihegy u Pešti, jehož činnosti bude třeba věnovat zvláštní pozornost, neboť mnohé zjevy ukazují na to, že bude sloužit zesílené revisionistické propagandě a k zvýšení neklidu na Slovensku i Podkarpatsku.

Maďaři sami se tímto posláním nového vysilače, jehož dokonalému technickému vybavení věnovali velkou péči, nijak netají. Maďarsko jej pro posluchače na svém státním území vlastně ani nepotřebovalo, neboť vedle silné vysilačky v Pešti mělo už nyní čtyři relaisní vysilače v jednotlivých částech země, které umožňovaly poslech domácího rozhlasu všem posluchačům.

Nový maďarský vysilač v Lakihegy má výkon 120 kw v anténě, tedy právě tolik jako náš státní vysilač v Liblicích u Českého Brodu. Stavěla jej rovněž firma Western Electric, jenže československý vysilač byl první toho druhu v Evropě a maďarský byl stavěn již podle nových poznatků získaných v Liblicích.

Nejvíce pozornosti se věnovalo stavbě antény. Byla zvolena kolmá antena na stožáru vysokém 310 m, tedy ještě vyšším než Eiffelova věž v Paříži, čímž výkon nového vysilače je podstatně zvětšen. Podle některých zpráv má tato antena také zařízení pro směrové vysílání, takže lze její vyzařování nařídit podle potřeby také na Slovensko.

Výkon nové pešťské stanice je skutečně překvapující, Pešť nyní hlasitě proniká do všech levnějších lampových přijímačů u nás, dokonce i v Praze po skončení místního vysílání lze chytat Pešť krystalovou stanicí na reproduktor, což se nedaří jinak ani při mnohem bližších Liblicích, vysílajících stejnou energií.

Dnešní slovenské vysilače, Bratislava s energií 13.5 kw a Košice s pouhými 2.6 kw, naprosto ovšem nemohou čelit tomuto kolosu. Je dostatečně známo, že výkon těchto stanic je nedostatečný a uznává to také poštovní správa, která již také chystá stavbu nového vysilače pro střední Slovensko v okolí Banské Bystrice.

Četné porady konané o této věci u nás v poslední době prokázaly naléhavou potřebu rychlé stavby této stanice, která může také čelit maďarské rozhlasové záplavě.

Čs. republika je tu v dosti výhodném postavení potud, že i pro tento budoucí velký vysilač má v mezinárodni úmluvě vyhrazenu hlavní vlnu mezi 700 až 800 metry, která pro hornaté kraje středního Slovenska, kam dosud košický ani bratislavský rozhlas nemohly dostatečně proniknout, se bude dobře hodit Slovensko s Podkarpatskem má nyní 65.000 koncesionárů rozhlasových stanic, což znamená, že už dnes za nepříznivých podmínek domácího rozhlasu poslouchá tu radio několik set tisíc lidí. Tento počet vzhledem k ostatním zemím republiky není ovšem úměrný, ale tím je také znovu potvrzeno, že rozšiřování rozhlasu v těchto krajích, jež je ještě před námi, třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Vedle stavby nového vysilače musí poštovní správa ovšem pomýšlet také na zesílení stanice bratislavské i košické a konečně i na zesílení vysilače brněnského. Brno, které kdysi velmi dobře čelilo přílišnému pronikání zahraničního rozhlasu, je nyní také v nepříznivé situaci tím. že se octlo v trojúhelníku tří velkých sousedních stanic Vratislavě, Vídně a Pešti, které vysílají vesměs energií přes 100 kw. Jeho energii bylo by možno ihned značně zvětšit aspoň poměrně nenákladným zvýšením antenních stožárů.

Propaganda nového maďarského vysilače nutí k zvýšené ostražitosti. Maďarské stanice už nyní si libovaly v propagandě nevybíravé, zvláště v soustavném vvchvalování starých zlatých časů. V sobotu vysílal nový pešťský vysilač směs maďarských národních písní, kterou ukončil slovenskou národní hymnou Nad Tatrou sa blýská...


Poznámka Bejvávalo.cz:
Slovo vysilač s krátkým i není náš překlep. V roce 1933 se skutečně vysílač psal jako vysilač.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1933, autor Jr.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. listopadu 2022


Diskuze k článku „Rok 1933: Maďarsko spustilo nový vysílač, který na našem území šíří nepřátelskou propagandu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.