Rok 1932: Návrh sociální demokracie na znárodnění uhelných dolů

rubrika: historické články / energetika, původně vyšlo: Lidové noviny - 1932, autor d.
Myslíte, že snahy o znárodňování soukromých podniků pochází jen od krajně levicových politiků? Článek z roku 1932 vám ukáže, že znárodňovat továrny a doly v minulosti nechtěli jen komunisté, ale stejný nápad měla například i sociální demokracie.
Následující text pochází z roku 1932

Návrhy na zestátnění uhelných dolů

Poměry v uhelném průmyslu pohnuly znova otázkou zestátnění dolu nadhozenou socialistickými stranami již po převratu.

Čs. sociální demokraté podali návrh na zestátnění uhelných dolů i vedlejších závodů, které zpracují uhlí, jako koksoven, briketáren, dále závodů pro získáni vedlejších výrobků koksu a konečně všechny důlní propůjčky a míry ať jsou v provozu nebo jsou dosud nevyužity. Za právo dolovací a kutací a za investice, pokud jsou již umořeny výtěžkem dolů, nenáleží podle tohoto návrhu žádná náhrada.

Čs. národní socialisté podali dnes sněmovně podobný návrh siřeji formulovaný. Podle tohoto návrhu má ministerstvo veřejných prací právo, kdyby toho veřejný zájem vyžadoval, dosaditi vlastní správu na uhelných dolech, v koksovnách a řídit je na účet vlastníka po dobu dvou let.

Podle návrhu toto opatření bylo by na místě při propouštění horníků a omezování pracovní doby. Ministerstvo veřejných prací mělo by po skončení dvouleté nucené správy vyvlastniti doly v případě odporu.

Vyvlastňovací cena byla by stanovena podle prvního přiznání k dani z majetku v republice a veškeré odpisy, které byly až do převzetí na dolovém materiálu, nemovitém majetku a strojovém zařízení provedeny, byly by z vyvlastňovací ceny odpočteny. Ke zhodnocení dolového majetku by se nepřihlíželo podle zákona o stabilisační bilanci a ze zbývající částky bylo by sraženo 20 procent na rekultivaci zpustošené půdy a na úhradu případných škod z předcházejícího dolování vzniklých.

Vyvlastňovací cena by byla vlastníkům splácena v 15 ročních lhůtách. S tímto návrhem čs. socialisté podali druhý návrh na nejrychlejší zpracování a podání zákona na rekultivaci pozemků zpustošených dolováním.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1932, autor d.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. března 2022


Diskuze k článku „Rok 1932: Návrh sociální demokracie na znárodnění uhelných dolů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.