Rok 1930: Děti v Japonsku obrazně i doslova přerůstají svým rodičům přes hlavu

původně vyšlo: Národní listy - 1930, autor neuveden.
Přelom minulého století přinesl řadu změn do nejrůznějších částí světa. Článek z roku 1930 vám přiblíží, jakým zajímavým způsobem se tyto změny projevily na dětech a mládeži v Japonsku.


Japonská mládež přerůstá své rodiče.

Slova, že japonská mládež přerůstá své rodiče, jsou míněna v přeneseném smyslu i doslovně. „Dávno pryč jsou již doby“ — píše list „Mainichi“ vycházejíc v Osace — „kdy slovo a vůle rodičů byla pro děti i starší už nejposvátnějším přikázáním. Nynější mládež přerůstá rodičům přes hlavu a má často „svou vlastní hlavu“.

— Starší generace, kdyby teď ožily a pohlédly na běžný život, ustrnuly by překvapením: nechápaly by života a činění dnešní mládeže. Všude sport — vedle bruslení a sáňkování v zimě kopaná, hockey, golf, baseball a jiné hry a zábavy sportovní zaujímají mládež tělem duší. A to jak hochy, tak dívky.

Ze zábav nesportovních stojí v popředí kino. Tanec je v říši mikadově poměrně méně oblíben než v jiných zemích, avšak mládež japonská počíná i ten horlivě pěstovati.

Přísný předsudek, který dřívější generace chovaly proti tanci, pozvolna mizí a ve velikých městech staví se zvláštní taneční paláce a povolání tanečních mistrů je teď v Japonsku ve velikém flóru.

Velikým prospěchem pro mládež a zdraví národa vůbec jest, že mladí lidé překonali jiný předsudek starších generací — předsudek proti slunci. Nynější generace se slunka již nebojí a vystavují se slunečnímu světlu co nejvíce.

Účinek tohoto obratu projevuje se v tom, že tuberkulosy v Japonsku hodně ubývá a že mládež, zdržující se hojně na volném vzduchu a na slunci, prospívá fysicky tak, že dospěli synové a dcery jsou teď pravidelně o půl hlavy větší než jejich rodiče.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1930, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. dubna 2023


Diskuze k článku „Rok 1930: Děti v Japonsku obrazně i doslova přerůstají svým rodičům přes hlavu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.