Rok 1929: Bude Rusko konečně svobodné? Proti vládě bolševiků protestují dělníci, rolníci i studenti

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1929, autor neuveden.
Zajímá vás, jak to ve skutečnosti vypadalo v Sovětském svazu pár let po bolševické revoluci? Jakou podporu mezi „obyčejnými lidmi“ mělo tehdy Stalinovo komunistické vedení státu? Zajímavou ukázku nálad v tehdejším SSSR vám nabízí článek z roku 1929.
Následující text pochází z roku 1929

Protibolševické vření v sovětském Rusku.

Poměry v sovětském Rusku, kde den po dni se projevuje větší nedostatek potravin i všeho zboží a kde proto rychle stoupá drahota, stávají se stále napjatějšími.

Ke krisi hospodářské se připojuje rozvrat mezi komunisty, který se vybíjí agitací a surovostmi Stalinovců proti soupencům Trockého. Na všech stranách se dějí přípravy k novému zatýkání oposičníků. Jak sděluje „Russumon“, šíří se v továrnách a státních závodech hrůzyplné a nebezpečné škůdníctví, které se neleká ani mísení jedu do jídla dělníkům.

Moskvu proto vydala rozkaz, aby všichni škůdci byli prohlášení za „trockisty“. Sovětskými hrozbami bylo již mnoho trockistů postřeženo, takže se dali na pokání.

Studentstvo hrozí bojem proti katanům.

Ale teror sovětských vládců nestačí, aby utlumil nebezpečné protisovětské vření, které zachvacuje kruhy stále širší. Také studentstvo obrací se v poslední době hromadně proti sovětům. Podle zprávy „Rusa.“ se konal v Moskvě sjezd proletářského studentstva, na němž se ukázalo, že proletářské studenstvo je již přesyceno sovětskou vládou.

Na sjezdě bylo kromě jiného oznámeno, že po rozsudku v známém důlním procesu docházely rudého katana Krylenka z různých vysokých škol protesty, v nichž se na př. psalo: „Popravil jste desítky našich nejlepších představitelů a my přisáháme, že budeme pokračovati v jejich díle, ale obratněji a produktivněji!“

Na sjezdě bylo mnoho mluveno také o zvrhlosti pijanství a hrubosti, které se rozšířily v ruském studenstvu za bolševického režimu, jenž přinesl do velikého Ruska zkázu hospodářskou i mravní.

Ruský sedlák bolševikům nepůjčuje.

Sovětská vláda musela prodloužit do ledna příštího roku lhůtu k upisování t. zv. „průmyslové a zemědělské půjčky“. Stalo se tak následkem úplného nezdaru dosavadní upisovací akce, zejména na venkově.

Přes ujišťování, že účelem půjčky je podpora zemědělství a přes nejrozsáhlejší agitaci upsal ruský venkov celkem 48 milionů, z čehož na vskutku selské obyvatelstvo připadá jen 20 milionů rublů! To jo trochu málo na půl miliardy (500 milionů), které sovětská vláda chce půjčkou sehnati.

Ruský sedlák je tak chytrý, že bolševické vládě nepůjčuje peněz, kterých by již nikdy neuviděl. Oč pošetilejší než prostý ruský mužik jsou naši fedrovatelé uznání Sovětů de jure, domnívající se, že blahobyt Československa vzroste dodáváním zboží sovětskému Rusku — na úvěr!


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1929, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. května 2023


Diskuze k článku „Rok 1929: Bude Rusko konečně svobodné? Proti vládě bolševiků protestují dělníci, rolníci i studenti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.