Rok 1925: Kolik máme v Československu telefonů a jaká je předpověď vývoje cen volání?

původně vyšlo: Lidové noviny - 1925, autor neuveden.
Díky mobilům má dnes vlastní telefon téměř každý. V roce 1925 bylo ale budování naší telefonní sítě teprve v počátcích a telefon byla vzácnost. Zajímá vás, kde tehdy bylo telefonních přístrojů nejvíce? Nebo jak prorocky tehdy viděli budoucí ceny hovorů v Čechách? Vše se dozvíte v dobovém článku.


Čs. telefonní síť.

Poštovní statistika, o jejichž některých částech již také Lidové Noviny přinesly zprávu, podává také přehled o stavu československé telefonní sítě, která je jedním z měřítek rozvoje hospodářského života.

Srovnání dat za poslední čtyři leta ukazuje po stránce technické nepopiratelný pokrok, byt poměrné pomalý. Počet účastnických stanic v republice byl roku 1921 celkem 81.614, předloni už jich bylo 92.139 a loni 100.870. Počet ústředen sloupl za tato čtyři leta z 1258 na 1544, počet veřejných hovoren z 1483 na 1878. Počet místních sítí stoupl z 926 na 1109.

Loňského roku připadá na jednu veřejnou hovornu (bez veřejných telefonních automatů) průměrně v celé republice 7486 obyvatel, což ovšem je číslo poměrně vysoké. Ještě vyšší číslo, než tento průměr, vykazují obvody pošt. ředitel. bratislavského a košického, také však ředitelství pražské je vybaveno veřejnými hovornami hůře, než průměr republiky.

Lépe, než průměr, je vybaveno ředitelství v Pardubicích, v Brně, a nejmenší číslo obyvatel, připadajících na veřejnou telefonní hovornu, vykazuje obvod ředitelství v Opavě, který ovšem je daleko menší, než obvody ostatních ředitelství pošt a telegrafů.

V obvodu užhorodském (košického ředitelství) připadá veřejná hovorna na 18.490 obyvatel, v obvodu košickém na 10.251 obyvatel, v obvodu pražském na 7828, bratislavském na 8480, pardubském na 6894, brněnském na 6059 a opavském na 5144 obyvatel.

Za těchto okolností má nejpříznivější číslo veřejných hovoren telefonních Slezsko, kde na 100.000 obyvatel připadá 20 veřejných hovoren a automatů, kdežto na Moravě 18, v Čechách 15, na Slovensku 12 a na Podkarpatsku 5.

Hustotou účastnických stanic (hlavních i vedlejších) jsou však na prvém místě Čechy, kde připadá na 10.000 obyvatel celkem 96 stanic, kdežto ve Slezsku 78, na Moravě 69, na Slovensku 32 a na Podkarpatsku 12. Pro celou republiku je průměr 72 stanic na každých 10.000 obyvatel.

V Čechách připadá na 1 obyvatele ročně asi 17 telefonických rozhovorů, na Moravě 11, ve Slezsku 13, na Slovensku 5 a na Podkarpatsku sotva 2. Při tom loni nastal v Čechách, na Moravě i ve Slezsku podstatný úbytek rozhovorů, což souvisí patrně s drahotou telefonu u nás; pouze na Slovensku a Podkarpatsku nastal i loňského roku vzestup rozhovorů, neboř tam není telefonní síť ještě ani zdaleka vybudována podle nejnutnější potřeby a každé její rozšíření se projeví vzestupem hovorů.

Celá telefonní statistika československé republiky je dokladem jistého pokroku, ovšem — jak řečeno — pomalého. Nelze ji srovnávali se statistikou vyspělých zemí po stránce telefonní, jako na příklad je Švédsko, ale za daných poměrů a obtíží, které bylo nutno po převratu překonávat, se stalo v tomto oboru dost pozoruhodného.

Cenově ovšem československý telefon dosud úplné nevyhovuje, a zdá se, že nebude vyhovovat ještě dlouho.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1925, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. listopadu 2021


Diskuze k článku „Rok 1925: Kolik máme v Československu telefonů a jaká je předpověď vývoje cen volání?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.