Rok 1923: Proč je Amerika nejnebezpečnější místo na světě?

původně vyšlo: Lidové noviny - 1923, autor F. P. S.
Spojené státy americké byly počátkem minulého století jednoznačným symbolem pokroku a moderní doby. To ale neznamenalo, že byl se dal tehdy život v USA označit za nějak zvlášť bezpečný. Článek z roku 1923 vám popíše, co vše tehdy život a zdraví Američanů ohrožovalo.


Jak je ohrožen život amerického občana.

Mimo země, v nichž zuří válka, revoluce nebo hlad, není na světě ani jediného místa, kde by život jednotlivců byl vydán tolika nebezpečím jako ve Spojených Státech.

Ba zdálo by se, přihlíží-li se ku stále stoupajícímu počtu neštěstí, způsobených automobily, drahami, průmyslovými podniky, vraždami a lynchováním, že i v samém Rusku je občan svým životem jistější. Tak alespoň se zdá jednomu vynikajícímu americkému žurnalistovi, že rozhodně je lepší, ví-li člověk již napřed, že musí zemříti hlady, než žiti v takové nejistotě jako občan americký, jehož život je skoro sázkou ve hře.

Snad právě tato okolnost svádí prý Američany k tomu, že o lidský život příliš nedbají a nepřipisují mu veliké ceny. Život v Americe je skutečně znamenitou hrou, avšak hraje se téměř výhradně o bohatství a moc a ne o zdokonalení lidské osobnosti.

Proto nehodnotí se život sám o sobě, nýbrž jen potud, pokud jej lze vyjádřili v dolarech. I úžasný rozvoj pojišťování na úmrtí a proti nehodám je prý důkazem, že ztrátu života lze nahradili penězi. Zdá se, že Američan pohlíží na smrt s úplným klidem, jen když po něm zůstane přiměřená pojistka.

Lhostejné mrhání lidským životem je ostatně přirozeným následkem úžasného shonu a kvapu, jenž vyznačuje všecka americká města. Horečný spěch a sháňka po všemožných vymoženostech jeví se v překotném vzestupu aeroplánů a automobilů, jakož i v mechanisaci a elektrisaci veškeré výroby. Tím vším je život lidský ovšem stále víc a víc ohrožován.

Hlad po bohatství rozšiřuje pak neustále propast mezi společenskými třídami a činí zápas o život den ke dni násilnějším. I časté vzplanulí vášní plemenných, lynchování a ohavnosti sdružení po způsobu Ku Klux Klanu, jsou do jisté míry výplodem této samovlády materiálních zájmů. Vše to přispívá k tomu, že se v Americe ztráta lidského života nepovažuje právě za neštěstí, nýbrž za nutný důsledek poměrů.

Není tudíž divu, že ztráta lidských životů následkem nehod je v Americe dvakrát větší, než v Anglii; smrt následkem poranění střelnou zbraní vykazuje pak statistiku osmkrát, vraždy a zabití dokonce devětkrát vyšší než v Anglii.

Roku 1920 zahynulo ve Spojených Státech 76.000 lidí nehodami kromě daleko většího počtu vážných poranění. Pádem zahynulo onoho roku 12557 lidí, automobily bylo zabito 11.067, kterýžto počet v příštím roce vzrostl na 17.000. Jiným dokladem lehkomyslnosti je, že škody, způsobené požárem, jež v letech 1875—1882 činily 74 milionů, slouply v letech 1917-1920 na 292 milionů, čtyřnásobně, ač obyvatelstva přibylo toliko dva a půlkrát.

Jakousi nápravu lze pozorovati toliko v průmyslu, kde zákony nutí podnikatele platit náhrady za každý život, zmařený při výrobě. V zemědělství, kde dělnictvo těchto zákonů nedovedlo posud prosaditi, je následkem toho počet neštěstí mnohem vyšší, než v kterékoli jiné výrobě.

Důkladného obratu nelze však očekávali, pokud americké názory o ceně lidského života se dokonale nezmění.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1923, autor F. P. S.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. ledna 2022


Diskuze k článku „Rok 1923: Proč je Amerika nejnebezpečnější místo na světě?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.