Rok 1921: Pohřeb odvážné holčičky, která zemřela při záchraně sourozenců

původně vyšlo: Lidové noviny - 1921, autor neuveden.
Z lásky k rodině jsou někdy lidé ochotni přinášet i ty největší oběti. Historický článek z roku 1921 vás seznámí se smutným příběhem jedné desetileté dívky, která při statečné záchraně svých dvou malých sourozenců obětovala svůj život.


Tragedie sourozenecké lásky.

Před několika dny konal se v Stock-on-Trent v Anglii pohřeb desetiletého děvčátka Gertrudy Wilkinsonové, za jejíž rakví šli obyvatelé celé vsi, naříkající a litující, že odešlo ze světa tak srdečné a odvážné dítě v nejútlejším mládí.

Gertruda Wilkinsonová přišla o život při snaze zachrániti svoji sestřičku a bratra, kteří spadli do vody. Děti hrály si na břehu řeky a dvouletá Aloisie Wilkinsonová přiblížila se příliš říční hrázi. Spadla do hlubiny a za ní skočil šestiletý bratr Josef.

Bez rozmýšlení vrhla se do vody též Gertruda, zachytila napřed Alici, již s napětím všech sil dostala na břeh a skočila do hloubky podruhé, hledajíc bratra, zmizevšího již pod vodou. Gertrude podařilo se i Josefa dostati k břehu, pak ji ale opustily síly a maličká utonula.

Bratr a sestra utonulé dali se do velkého nářku a utíkali vyprávěli matce, co se přihodilo. Na smrt ustrašena přivolala paní k pomoci sousedy, kteří se ihned pokusili zachránili Gertrudu, bylo však již pozdě.

Nalezli již jen její mrtvolu s nepopsatelným úsměvem na neživých rtech. Jen stěží zabránili mužové matce ve skoku do vody. Zpráva o smrti děvčátka, oblíbeného v celém okolí Stock-on-Trenk, přivolala bez počtu obyvatel, chtějících maličkou nebožku viděli a zasypati ji květinami.

Sbírka, již obyvatelé uspořádali mezi sebou pro Mrs. Wilkinsonovu, měla skvělý výsledek. Dítě odpočívalo v nádherné kovové rakvi, sloužila se slavná mše a rakev neslo na hřbitov představenstvo obce se starostou v čele.

V Anglii bylo letošního léta nezvykle mnoho případů utonutí a většinou byly to děti, hrající si polonahé na březích řek, které spadly do vody a utonuly. Neobyčejné horko, které v Anglii dosud trvá a dosahuje denně skoro výše letního parna, přeplňuje lázně a připravuje mnohé neplavce o život.

Maličká, dvoulelá Alice Wilkinsonová, děkující za záchranu života své sestřičce, jest velmi nešťastná nad Gertrudinou smrtí, vzlyká a naříká neustále. V noci, po pohřbu malé hrdinky, vyklouzla Alice z domu a běžela na hřbitov vyhledali sestřin hrob. Druhého dne ráno nalezli ji spící na hrobečku a jen s největší námahou bylo lze maličkou příměti k návratu domů.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1921, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. dubna 2023


Diskuze k článku „Rok 1921: Pohřeb odvážné holčičky, která zemřela při záchraně sourozenců“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.