Rok 1921: Jak dopadl velký závod žen v kouření cigaret?

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Lidové noviny - 1921, autor neuveden.
Soutěžit se dá v nejrůznějších věcech. Ale závodit v tom, která moderní dáma dokáže nejvíce elegantním způsobem vykouřit cigaretu? Něco takového by vás nejspíš nenapadlo. Jak vám ale ukáže článek z roku 1921, tak právě takové závody se kdysi skutečně odehrály. Zajímá vás, jak vypadala šampionka v kouření?
Následující text pochází z roku 1921

Kouření o cenu.

V Horticultural Halle v Londýně konala se nedávno zajímavá soutěž. Více dam mělo dokázati, která z nich umí nejelegantněji kouřiti.

Dámy, které se zúčastnily této soutěže, byly vesměs velmi elegantně oděny a byly krásné. Soutěž se začala o 5. hodině odpolední. Dvorana byla hustě obsazena obecenstvem a všichni napiatě pohlíželi k podiu, v jehož středu byl velký bíle pokrytý stůl.

Asi sto dam posadilo se u stolu a sluhové podávali čaj a zákusky. Po končení svačiny vzaly si dámy zúčastnivší se soutěže svoje cigaretní pouzdra a vyňaly si cigaretu. Porota znalců dala znamení k započetí a všechny dámy si najednou zapálily cigarety a kouřily.

Jedna držela cigaretu lehce a elegantně mezi útlými prsty a pouštěla kouř přímo před sebe, zamyšleně kloníc hlavu, druhá pouštěla umělecké kroužky, které se držely dlouho v prostoru a až po delší době se rozplynuly v modré obláčky. Třetí majíc hlavu položenu zasněně pohlížela za kotouči dýmu; každá se pokoušela co nejelegantněji a nejnenuceněji kouřili, aby získala cenu, kterou byla velice vkusná zlatá tabatěrka.

Porota nemohla ani tak rychle kráčeti od jedné dámy k druhé, aby vynesla spravedlivý rozsudek. Nejlépe kouřila jedna mladá Angličanka, nápadně krásné děvče, a té byla také slavnostně cena přisouzena. Mladá dáma, která měla své krásné pouzdro na cigarety, vzdala se ceny s podmínkou, že částka za tabatěrku bude odevzdána válečným slepcům.

Tento krásný čin vyvolal obecný souhlas a obecenstvo připravilo živé ovace mladé dámě, která ukázala nejen svoji eleganci, ale také dobré soucitné srdce. Po skončení soutěže ujal se slova sir James Cantlic, který řekl, že nikotin není tak škodlivým, jak se soudí, ba naopak, že prokazuje dobré služby a to hlavně lidem duševně pracujícím.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1921, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. června 2023


Diskuze k článku „Rok 1921: Jak dopadl velký závod žen v kouření cigaret?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.