Rok 1920: Neúspěšné komunistické spiknutí, jehož cílem bylo připojení Československa k SSSR

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Lidové noviny - 1920, autor neuveden.
Chtěli byste, aby se naše zem stala pouhou ruskou kolonií, která slepě poslouchá příkazy z Moskvy? Jak vám ukáže článek z roku 1920, tak tehdejší komunističtí „odboráři“ se právě o takový stav ze všech sil snažili. Naštěstí ale jejich „revoluci“ zastavila jak policie, tak se proti ní postavila i většina dělníků.
Následující text pochází z roku 1920

Čeští komunisté v placených službách Moskvy.

Československá republika měla být bolševickou kolonií. — Konec komunistického odboje. — Na Slovensku klid, na Kladně klid, Ostravsko pracuje.


Praha 15./12.
Dnešní večerník Práva Lidu oznamuje, že při zatýkání komunistů objeveny dokumenty, že komunisté byli v placených službách Moskvy, odkud bylo inspirováno spiklenecké tažení proti naší republice, která měla se státi ruskou kolonii.

Z některých listin zjevno, že sověty byly by nás držely jako pouhou zástavu a v případě potřeby by nás cynicky obětovaly komukoliv. Tyto dokumenty budou tvořiti podklad velkého soudního procesu s aranžéry posledního komunistického puče.


Praha 15./12. (Čtk.)
V situaci nastalo další zlepšeni. Počet stávkujících opět poklesl. Na Kladně úplný klid. Ve Slaném vrací se dělnictvo do práce. V Liberci se pracuje skoro ve všech továrnách. V Rakovníce a okolí pracují i zemědělci. V Mostě úplný klid, pracuji všechny továrny.

Také na nejdůležitějších dolech se pracuje normálně. V Brně pracuji dvě třetiny dělnictva. V Přerově na schůzi zamítnut návrh menšiny na zahájení stávky. V přerovském okrese všude se pracuje.


Bratislava 15./12. (Čtk.)
Včera a dnes byly ukončeny stávky ve Zlatých Moravcích, v celých župách šaryšské, spišské a zvoleňské. Na popud maďarských komunistických agitátorů vypukla včera odpoledne slávka v Nových Zámcích, kdež však stávkuje ze všeho dělnictva jen asi 100 dělníků.

Včera odpoledne vypukla slávka též v několika průmyslových podnicích v Báňské Šťávnici, kdež však již večer po rázném zakročení úřadů, jakož i dělnictva, jež bylo ochotno pracovali, byla stávka prohlášena za skončenou.

Úřady zakročují energicky a bezohledně proti všem komunistickým akcím všemi zákonitými prostředky. Již včera bylo na některých místech několik osob zatčeno. Jest nutno však uvésti, že ani na jediném místě na celém Slovensku nedošlo k žádným výtržnostem většího slohu, které by skončily krveprolitím.

Rovněž nikde nebyly bezpečnostní orgány přinuceny použíti zbraně, poněvadž dělnictvo samo většinou seznalo, že stalo se obětí nesvědomité agitace několika jednotlivců, kteří po nezdaru v Čechách chtěli by se hojili na Slovensku.

Všichni příslušnici československé sociálně-demokratické strany dělnické pravého křídla, jakož i rozvážnější části dělnictva levého směru stávky se vůbec nezúčastnili, poněvadž nechtějí utrpěti v předvánoční době žádnou hmotnou škodu ztrátou mzdy, o kterou by přišli, poněvadž ani odborové organisace, ani zaměstnavatelé by jim mzdy za dobu trvání stávky nenahradili, neboť nejde o slávku vedenou pro mzdové spory, ale o slávku vedenou z důvodů stranických. Z tohoto důvodu, jestli na některých místech stávkující navrhli vyjednávání o podmínkách skončeni stávky, byl takovýto návrh zamítnut.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1920, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. října 2022


Diskuze k článku „Rok 1920: Neúspěšné komunistické spiknutí, jehož cílem bylo připojení Československa k SSSR“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.