Rok 1920: Chrtí dostihy míří do Prahy. Opravdu tento nový sport potřebujeme?

původně vyšlo: Národní listy - 1920, autor Ap.
Konec Rakousko-Uherska a vznik samostatného Československa přinesl do naší země řadu nových věcí. Jednou z nich byly z Ameriky importované závody chrtů a zajíců. Jak vám ukáže článek z roku 1920, tak tato sportovní novinka vzbudila jak velkou vlnu nadšení, ale také odporu.


Závody zajíců a chrtů v Praze.

Praha bude míti novinku, prý první na kontinentě, jak hlásají oznámky v denních listech; závody zajíců a chrtů, které mají se konati v Praze dokonce na sletišti v polovině října.

Závody tyto jsou prý oblíbený sport americký a amerikánství se u nás silně zavádí. Potřebujeme americkou výchovu, aby národ byl energický a zdravý. Je ovšem otázka, zdali vše, co se dělá v Americe hodí se také pro nás a zdali takové zaječí závody jsou sportem ušlechtilým, který dnešní beztak dosti již válkou sesurovělé mravy povznáší a nebo ještě více otupuje.

Chrt a zajíc, oba mají rychlé a dlouhé nohy, jak pořadatelstvo vykládá a bude to prý vzácná podívaná i pro cizince, jak zvířata se v běhu předstihují! Štvanice na zvířata míval také středověk; při nich však obyčejně byli zúčastněni také lidé.

My žijeme v době moderní a proto necháme zvířata štváti jen mezi sebou. Tedy asi něco podobného, jako jsou španělské závody kohoutů, které před válkou byly v kulturní Evropě vesměs zavrhovány pro svou surovost.

O podnik jeví se prý obrovský zájem a po Praze budou následovati i jiná větší města republiky. Budeme tedy míti v tomto ohledu primát!

Ejhle! přece se jen zvolna světově orientujeme! Komunismus, bída, drahota a závody zajíců!

Jak se to srovnává? Koňské dostihy se u nás jako zábava pro šlechtu a buržoasii s hlediska sociálního odsuzují.

Jsou zaječí dostihy něco ušlechtilejšího nebo dokonce demokratičtějšího? Doposud je v republice nikdo neviděl a je proto těžko kritisovati věc jako sport.

Dnešní doba plná zmatků a nespokojenosti, v níž surové pudy lidí uplatňují se v životě veřejném stále nebezpečněji a v níž smysl pro krásu a soucit s trpícími upadá, potřebuje však jistě něco ušlechtilejšího pro výchovu širokých vrstev, nežli jsou ohlašované štvanice na zajíce.

Doufáme, že stejného mínění jsou i vážné kruhy lovecké a kruhy sportovní a že se o věci samy podrobněji vysloví.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1920, autor Ap.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. května 2022


Diskuze k článku „Rok 1920: Chrtí dostihy míří do Prahy. Opravdu tento nový sport potřebujeme?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.