Rok 1920: Chrtí dostihy míří do Prahy. Opravdu tento nový sport potřebujeme?

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Národní listy - 1920, autor Ap.
Konec Rakousko-Uherska a vznik samostatného Československa přinesl do naší země řadu nových věcí. Jednou z nich byly z Ameriky importované závody chrtů a zajíců. Jak vám ukáže článek z roku 1920, tak tato sportovní novinka vzbudila jak velkou vlnu nadšení, ale také odporu.
Následující text pochází z roku 1920

Závody zajíců a chrtů v Praze.

Praha bude míti novinku, prý první na kontinentě, jak hlásají oznámky v denních listech; závody zajíců a chrtů, které mají se konati v Praze dokonce na sletišti v polovině října.

Závody tyto jsou prý oblíbený sport americký a amerikánství se u nás silně zavádí. Potřebujeme americkou výchovu, aby národ byl energický a zdravý. Je ovšem otázka, zdali vše, co se dělá v Americe hodí se také pro nás a zdali takové zaječí závody jsou sportem ušlechtilým, který dnešní beztak dosti již válkou sesurovělé mravy povznáší a nebo ještě více otupuje.

Chrt a zajíc, oba mají rychlé a dlouhé nohy, jak pořadatelstvo vykládá a bude to prý vzácná podívaná i pro cizince, jak zvířata se v běhu předstihují! Štvanice na zvířata míval také středověk; při nich však obyčejně byli zúčastněni také lidé.

My žijeme v době moderní a proto necháme zvířata štváti jen mezi sebou. Tedy asi něco podobného, jako jsou španělské závody kohoutů, které před válkou byly v kulturní Evropě vesměs zavrhovány pro svou surovost.

O podnik jeví se prý obrovský zájem a po Praze budou následovati i jiná větší města republiky. Budeme tedy míti v tomto ohledu primát!

Ejhle! přece se jen zvolna světově orientujeme! Komunismus, bída, drahota a závody zajíců!

Jak se to srovnává? Koňské dostihy se u nás jako zábava pro šlechtu a buržoasii s hlediska sociálního odsuzují.

Jsou zaječí dostihy něco ušlechtilejšího nebo dokonce demokratičtějšího? Doposud je v republice nikdo neviděl a je proto těžko kritisovati věc jako sport.

Dnešní doba plná zmatků a nespokojenosti, v níž surové pudy lidí uplatňují se v životě veřejném stále nebezpečněji a v níž smysl pro krásu a soucit s trpícími upadá, potřebuje však jistě něco ušlechtilejšího pro výchovu širokých vrstev, nežli jsou ohlašované štvanice na zajíce.

Doufáme, že stejného mínění jsou i vážné kruhy lovecké a kruhy sportovní a že se o věci samy podrobněji vysloví.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1920, autor Ap.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. května 2022


Diskuze k článku „Rok 1920: Chrtí dostihy míří do Prahy. Opravdu tento nový sport potřebujeme?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.