Rok 1919: Proč Američané nenávidí Němce a obdivují Čechy

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Národní listy - 1919, autor neuveden.
Co se Američanům nelíbilo na konci první světové války? A za co si nově vzniklé Československo vysloužilo v USA tak skvělou pověst? To vám prozradí článek z roku 1919.
Následující text pochází z roku 1919

Česko-americké styky obchodní.

Tajemník Československé obchodní komory v Americe pan Jan A. Sokol z Chicaga (nyní bytem u „Zlaté husy“) nás navštívil včera.

Není naší věcí mluviti o obchodních věcech, neboť se to stane v sloupcích národního hospodáře. Jen toto chceme říci ze sdělení krajanova, jenž v Americe žije 30 let a zná dokonale cítění amerického národa, jehož jest částí, nezapomínaje své vlasti.

Americkou nenávist k Němcům si prý nedovedeme představiti.

Američané nejsou spokojeni předčasným koncem války, který chtěli udělat v Berlíně. K porážce vojenské chtějí připojiti hospodářskou. A připojí ji, nechť se děje, co děje, neboř nynější a snad ani příští pokolení nezapomene podryvné a zákeřné činnosti Brockdorffovy a Dumbovy.

Na obchodech viděti nápisy: Neprodáváme německé zboží. Ve Spojených Obcích nejen sami nechtějí nic německého kupovati, ale naopak vedou urputnou válku proti německému obchodu po celém americkém kontinentu, který jest na dlouhou dobu ne-li na vždy ztracen pro německý obchod.

Jméno Čechoslovák jest v Americe v neobyčejné vážnosti.

Jsme váženi a takřka milováni pro svá utrpení, pro svůj nepodplatný a neoblomný odpor proti Německu, pro hrdinství svých legií a konečně i pro své republikánství.

Spojené Obce — jako nejstarší republika nové doby — mají mateřské srdce pro republiky.

Vážnost tu ukazuje i tato okolnost. Spojené Státy jmenovaly celkem 12 obchodních komisařů a mezi nimi hned byl Čechoslovák, p. Geringer. Vážnost zvýšil i pořádek a sebevědomý klid, s nímž proveden náš převrat a hlavně to, že náš lid nedal vyrůsti býlí bolševictví.

Znamenité pracovníky máme v p. Perglerovi a konsulovi Kopeckém. Když do Ameriky přišla vymyšlená zpráva, že president T. G. Masaryk se poděkoval, byl dán rozkaz zadržeti lodi s potravinami pro naši republiku, které už byly pod parou připraveny vyplouti. Když druhý den se zpráva ukázala lží, byly lodi okamžitě vyslány.

„Made in Bohemia“ bude znamenitou vlajkou, ale pozor!

Nesmí jí býtí zneužito ani pro obchodní ani pro národnostní nereelnost. Sice běda. Američan se nechá napálit jen jednou. A neodpouští.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1919, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. listopadu 2020


Diskuze k článku „Rok 1919: Proč Američané nenávidí Němce a obdivují Čechy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.