Rok 1917: O velké zradě, který se v Rusku odehrála na carské rodině

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1917, autor neuveden.
Revoluce v Rusku v roce 1917 proběhla ve znamení nemilosrdného teroru. Kromě schopnosti velkého násilí ale bolševická revoluce ukázala ještě jeden smutný rys ruské povahy, který tehdy na vlastní kůži poznal car Mikuláš II. se svou rodinou. Zamýšlí se nad ním dobový článek z roku 1917.
Následující text pochází z roku 1917

O hanebné nevěře.

K věcem ruského převratu píše berlínský „Tag“ ve článku „Ruská nevěra“:

„S úžasem čteme, co bylo dosud oznámeno o ruské revoluci, nic však dojista nevzbudilo větší nevole, než hanebný, proradný způsob, jak osoby nejbližšího okolí carova, jeho přátelé a sluhové, ve chvíli těžké opustili svého povaleného pána a velitele.

Car Mikuláš nebyl osobně špatný člověk, kdysi bylo vychvalováno, jaký prý je prostý a laskavý ve styku s lidmi. Možno jisté si vysvětliti, že všichni tajní odpůrci samoděržavi se od něho odvrátili, třeba však položit otázku:

Kam se poděli mužové jeho nejdůvěrnějšího kruhu, všichni ti generálové a vysocí hodnostáři, kteří mu přísahali věrnost a za svůj povznes byli jemu zavázáni? Ti, které zahrnoval svými úřady a dary?

Není dojista na místě předbíhat tuze úsudkem a mnohé bude jistě později ještě doneseno a vyjasněno, co dnes ještě zůstává v temnu a budou snad ohlášena i jména takových, kteří podali důkazy své věrnosti a oddanosti a kteří raději smrt volili, než by svoji přísahu porušili.

Budou to však přece jen skutky ušlechtilých jedinců vedle odstrašné spousty holého sobectví a sketné zrady.

Vnucují se vzpomínky na jiné panovníky, zbavené trůnu. Napoleon I. měl své věrné přívržence, kteří mu náleželi do smrti, Napoleon III., když byl svržen se své výše, viděl kolem sebe četný kruh obětavých přátel, kteří jej do vyhnanství následovali.

A to byli Bonapartovci pouzí povýšenci, žádný rod, jenž by byl měl hlubších kořenů v národě. Romanovci panovali staletí. Rod jejich od Velikého Petra byl srostlý s rozvojem ruského národa. Žádný z nich, aspoň žádný za posledního věku, nebyl osobné nenáviděn, žádný, vyjma právě Petra, nebyl postižen krvelačností cézarského šílenství.

Tisíce nešťastníků, pozavíraných do žalářů, vypovězených na Sibiř a statisíce jich přátel a soudruhů dojista bylo zapřísáhnuto pomstou a záští proti náčelníku kruté vládní soustavy, což je docela přirozeno.

Kam však podělí se ve chvíli nebezpečí a vzpoury všichni ti rádcové, kteří soustavu schvalovali, jí podporovali a za dobrou a správnou pokládali? Aby svůj bídný život zachovali, rychle byli hotovi zradit muže, jemuž do té chvíle otrockou úctu byli vzdávali... Jak to vysvětlit?“...

Pisatel snaže se najíti odpověď ke své otázce, vyslovuje domněnku, že je snad jakýmsi rysem ruské povahy taková náklonnost k nevěře. Bude rozhodně správnější, vyčkat s úsudkem, až věci a děje budou lépe známy a objasněny.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1917, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. prosince 2022


Diskuze k článku „Rok 1917: O velké zradě, který se v Rusku odehrála na carské rodině“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.