Rok 1912: Kdo brání rozšíření Marconiho bezdrátového telegrafu? Tradiční firmy, které se bojí o svůj zisk!

rubrika: historické články / fotografie, film, rozhlas a televize, původně vyšlo: Lidové noviny - 1912, autor neuveden.
Kdo by neznal legendární cimrmanovské „Zkuste to bez drátů, milý Marconi!“ Jak vám ale ukáže článek z roku 1912, tak se tehdejší konkurence naopak bezdrátovým sítím Guglielma Marconiho intenzivně bránila a kvůli svému zisku i nadále chtěla využívat výhradně kabelové spojení.
Následující text pochází z roku 1912

Marconi o budoucnosti bezdrátové telegrafie.

»V době příštích dvou generací budeme míti nejen bezdrátovou telegrafii a telefonii, nýbrž také bezdrátové přenášení síly, tepla, světla a bezdrátové zúrodňování polí.«

Tato slova nedávno vyslovil G. Marconi v jednom interviewu se spisovatelem americkým. O jednotlivostech tohoto rozhovoru sděluje odborný list. »Sotva proti kterému jinému vynálezu vzniklo tolik odporu,« pravil Marconi, »jako proti bezdrátové telegrafii.

Jednoduchý důvod pro to je, že v kabelech je uložen kapitál čtyř set milionů dolarů a ještě jednou tolik snad v telegrafních liniích na pevnině. Jakmile bezdrátová telegrafie zvítězí, bude tento kapitál přirozeně znehodnocen.

Zatím co kabel Atlantickým oceánem stojí čtyři miliony dolarů, mohu za méně než 150.000 dolarů na obou stranách oceánu postaviti přijímací a vysílací stanice, při kterých by udržovací náklad byl poměrně malý.

Na jediném vysílači mohu telegrafovati dvacet slev v minutě a na jedné stanici může pracovati 100 i více takových přístrojů. U kabelových telegramů stojí slovo 25 centů. Bezdrátovou telegrafii stálo by toliko 2 až 3 centy.

Dnes je již celá řada společností pro bezdrátovou telegrafií, které si navzájem dělají konkurenci. Já však myslím, že semknutí jejich v jednu mezinárodní společnost jest jen otázkou času.« Marconi hovořil pak o dalším vývoji bezdrátové telegrafie, jež povede k bezdrátovému vysílání tepla, světla a síly.

Stanice budou jednou v rukou státu a z nich bude se odběratelům vysílati různé množství elektrické sily k různým účelům. K výrobě vln použilo by se hlavně síly vodní, která je laciná.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1912, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. ledna 2023


Diskuze k článku „Rok 1912: Kdo brání rozšíření Marconiho bezdrátového telegrafu? Tradiční firmy, které se bojí o svůj zisk!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.