Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1911: Jak fungovalo objednávání a placení reklamy v novinách?

původně vyšlo: Lidové noviny - 1911, autor Administrace.
Firemní reklamy a inzeráty jsou nedílnou součástí novin a časopisů. Zajímá vás, jak to bylo s inzeráty před více jak stoletím? Historický článek z roku 1911 vám podrobně popíše, jak tehdy objednávání a placení inzerce fungovalo v Lidových novinách.


Objednávejte své inserty v prodejnách novin.

V naší adininistrační praxi denně přihlásí se nám několik případů, kde pp. čtenáři objednávají malý inserátek k uveřejnění jednou až třikrát v malém oznamovateli a žádají, abychom jim po uveřejnění poslali účet.

Kdo zná poněkud poměry adiministrační a účtárenské vůbec, ví dobře, jakou cestu takový inserát prodělati musí, kolik knih projíti, než se zaznamená, dá tiskárně k zapsání a sázeni, zase znovu zaznamená, že byl v listě, vypíše účet, zapsaný zase v knize jiné, který ale zase bude kopírován, do další účetní knihy zapsán, kde se inserentoví zvláštní konto otevře, v obálce frankován a slož. listem opatřen objednateli odešle.

Ten po obdržení nepatrný obnos slož. listem pošle, ten projde výkazem pošt. spořitelny, knihou pokl. příjmů a knihou hlavní, než zase přijde na místo, kde je k tíži zapsán.

— Abychom tuto manipulaci zkrátili, poněvadž jedná se při takových malých objednávkách o nepatrné obnosy 30 hal. až K 2.—. žádáme obyčejně zvláštním tiskopisem obnos předem a ve většině případů uznávají čtenáři, že není možno pro tak malé obnosy účet otevírati a hotovost pošlou, načež insert krátkou cestu prodělav se uveřejní.

Mnozí však naše důvody neuznávají a zlobí se, žádáme-li předem zaplacení a dávají to v dopisech na jevo.

Takové inserenty na venkově prosíme, aby si všimli toho, co výše jsme napsali a aby — záleží-li jim na rychlém uveřejnění — šli se svým inserátem do nejbližší prodejny našeho listu, kde insert mohou podati a zaplatili. Prodejna má u nás účty velké, té se obnos za dotyčný inserát jednoduše připíše a věc je tím velmi urychlena.

Dnes mají Lid. Nov. prodejnu skoro v každé větší vesnici a tento způsob praktikují s prodejnami již několik let k spokojenosti malých inserentů i prodejen. Kde prodejna není a záleží na rychlém uveřejnění, vypočte si každý cenu svého inserátu dle toho, že za 1 slovo ve velkém listě počítá se 3 hal., v malém 4 hal. Kolik slov má inserát, tolikrát 3 nebo 4 hal. se zaplatí a obnos, který si čtenář vypočetl, se ve známkách může s inserátem v obálce nám přímo poslati.

— Toto upozornění dáváme svým čtenářům opět po delší době proto, že v posledních dnech měli jsme zase několik případů, jež vedly ku korespondenci a Že je nutno zase jednou obecenstvo na praxi administrační upozorniti, aby nepovstávala nedorozumění.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1911, autor Administrace.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. srpna 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.