Rok 1911: Jak fungovalo objednávání a placení reklamy v novinách?

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1911, autor Administrace.
Firemní reklamy a inzeráty jsou nedílnou součástí novin a časopisů. Zajímá vás, jak to bylo s inzeráty před více jak stoletím? Historický článek z roku 1911 vám podrobně popíše, jak tehdy objednávání a placení inzerce fungovalo v Lidových novinách.
Následující text pochází z roku 1911

Objednávejte své inserty v prodejnách novin.

V naší adininistrační praxi denně přihlásí se nám několik případů, kde pp. čtenáři objednávají malý inserátek k uveřejnění jednou až třikrát v malém oznamovateli a žádají, abychom jim po uveřejnění poslali účet.

Kdo zná poněkud poměry adiministrační a účtárenské vůbec, ví dobře, jakou cestu takový inserát prodělati musí, kolik knih projíti, než se zaznamená, dá tiskárně k zapsání a sázeni, zase znovu zaznamená, že byl v listě, vypíše účet, zapsaný zase v knize jiné, který ale zase bude kopírován, do další účetní knihy zapsán, kde se inserentoví zvláštní konto otevře, v obálce frankován a slož. listem opatřen objednateli odešle.

Ten po obdržení nepatrný obnos slož. listem pošle, ten projde výkazem pošt. spořitelny, knihou pokl. příjmů a knihou hlavní, než zase přijde na místo, kde je k tíži zapsán.

— Abychom tuto manipulaci zkrátili, poněvadž jedná se při takových malých objednávkách o nepatrné obnosy 30 hal. až K 2.—. žádáme obyčejně zvláštním tiskopisem obnos předem a ve většině případů uznávají čtenáři, že není možno pro tak malé obnosy účet otevírati a hotovost pošlou, načež insert krátkou cestu prodělav se uveřejní.

Mnozí však naše důvody neuznávají a zlobí se, žádáme-li předem zaplacení a dávají to v dopisech na jevo.

Takové inserenty na venkově prosíme, aby si všimli toho, co výše jsme napsali a aby — záleží-li jim na rychlém uveřejnění — šli se svým inserátem do nejbližší prodejny našeho listu, kde insert mohou podati a zaplatili. Prodejna má u nás účty velké, té se obnos za dotyčný inserát jednoduše připíše a věc je tím velmi urychlena.

Dnes mají Lid. Nov. prodejnu skoro v každé větší vesnici a tento způsob praktikují s prodejnami již několik let k spokojenosti malých inserentů i prodejen. Kde prodejna není a záleží na rychlém uveřejnění, vypočte si každý cenu svého inserátu dle toho, že za 1 slovo ve velkém listě počítá se 3 hal., v malém 4 hal. Kolik slov má inserát, tolikrát 3 nebo 4 hal. se zaplatí a obnos, který si čtenář vypočetl, se ve známkách může s inserátem v obálce nám přímo poslati.

— Toto upozornění dáváme svým čtenářům opět po delší době proto, že v posledních dnech měli jsme zase několik případů, jež vedly ku korespondenci a Že je nutno zase jednou obecenstvo na praxi administrační upozorniti, aby nepovstávala nedorozumění.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1911, autor Administrace.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. srpna 2021


Diskuze k článku „Rok 1911: Jak fungovalo objednávání a placení reklamy v novinách?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.