Rok 1910: Speciální ženská policejní jednotka ve Finsku

původně vyšlo: Ženské listy - 1910, autor neuveden.
Před sto lety nebylo běžné, aby u policie pracovaly ženy. A už vůbec nebylo běžné, aby ženy dostávaly za svou práci stejně vysoký plat jako muži. Jak vám ale ukáže článek z roku 1910, tak Finsko bylo v těchto ohledech už před více jak sto deseti lety velmi pokrokové.


Ženská mravnostní policie ve Finsku.

Ve Finsku počínají stále více zaměstnávati ženy u veřejné mravnostní policie.

První dvě ženy v tomto oboru byly ustanoveny v Helsingforsu r. 1907. Roku 1909 byly týmž úřadem pověřeny další čtyři ženy v Aabe a dvě ve Wiborgu, a v tomto roce znova k předešlým přibyly dvě ženy, které nastoupily úřad svůj v Tammerforsu.

Tito ženští policejní úředníci mají tak vysoké platy jako jejich kollegové, ba jedna úřednice v Helsingforsu ze zvláštních důvodů má ještě o něco vyšší služné. Ženy-strážnice nepatrolují po ulicích a nezadržují osob, které se dopustily nějakého přečinu.

Jejich povinnosti leží jinde, a to tam, kde se jedná o pomoc nešťastným ženám; u těchto zjistí poměry a pokoušejí se pak o to, aby je přivedly na pravou cestu.

Zvláštní pozornost věnují mladým dívkám, které se snaží odvrátiti od prostopášného hýřivého života, a vlídnou domluvou hledí jim dokázati, jak si mají vážiti práce a jak mají tuto vysoko ceniti, zvláště v domácnosti, aby se jim tam zalíbilo.

Dále ujímají se starých žen, které neštěstím a také nepořádným životem zpustly, a umisťují je v hospitálech a podobných ústavech; zanedbané a týrané děti odnímají rodičům a umisťují je u pěstounů, v útulcích a domovinách.

Vydatnou péči věnují dívkám, které z venkova přicházejí do velikých měst bez vyhlídky na brzké umístění v řádné službě, a proto před zcestím zvláště chráněny býti musí.

Policejní ředitel v Helsingforsu jest s činností ženských policistů velmi spokojen a zdá se, že za nedlouhou dobu všechna města finská budou míti strážníky-ženy.

— Ti, kdož se zvláště otázkou prostituce zabývají, měli by této instituci u nás věnovati zvláštní zřetel.


Původní zdroj historického článku:
Ženské listy - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1910: Speciální ženská policejní jednotka ve Finsku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.