Rok 1910: Speciální ženská policejní jednotka ve Finsku

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Ženské listy - 1910, autor neuveden.
Před sto lety nebylo běžné, aby u policie pracovaly ženy. A už vůbec nebylo běžné, aby ženy dostávaly za svou práci stejně vysoký plat jako muži. Jak vám ale ukáže článek z roku 1910, tak Finsko bylo v těchto ohledech už před více jak sto deseti lety velmi pokrokové.
Následující text pochází z roku 1910

Ženská mravnostní policie ve Finsku.

Ve Finsku počínají stále více zaměstnávati ženy u veřejné mravnostní policie.

První dvě ženy v tomto oboru byly ustanoveny v Helsingforsu r. 1907. Roku 1909 byly týmž úřadem pověřeny další čtyři ženy v Aabe a dvě ve Wiborgu, a v tomto roce znova k předešlým přibyly dvě ženy, které nastoupily úřad svůj v Tammerforsu.

Tito ženští policejní úředníci mají tak vysoké platy jako jejich kollegové, ba jedna úřednice v Helsingforsu ze zvláštních důvodů má ještě o něco vyšší služné. Ženy-strážnice nepatrolují po ulicích a nezadržují osob, které se dopustily nějakého přečinu.

Jejich povinnosti leží jinde, a to tam, kde se jedná o pomoc nešťastným ženám; u těchto zjistí poměry a pokoušejí se pak o to, aby je přivedly na pravou cestu.

Zvláštní pozornost věnují mladým dívkám, které se snaží odvrátiti od prostopášného hýřivého života, a vlídnou domluvou hledí jim dokázati, jak si mají vážiti práce a jak mají tuto vysoko ceniti, zvláště v domácnosti, aby se jim tam zalíbilo.

Dále ujímají se starých žen, které neštěstím a také nepořádným životem zpustly, a umisťují je v hospitálech a podobných ústavech; zanedbané a týrané děti odnímají rodičům a umisťují je u pěstounů, v útulcích a domovinách.

Vydatnou péči věnují dívkám, které z venkova přicházejí do velikých měst bez vyhlídky na brzké umístění v řádné službě, a proto před zcestím zvláště chráněny býti musí.

Policejní ředitel v Helsingforsu jest s činností ženských policistů velmi spokojen a zdá se, že za nedlouhou dobu všechna města finská budou míti strážníky-ženy.

— Ti, kdož se zvláště otázkou prostituce zabývají, měli by této instituci u nás věnovati zvláštní zřetel.


Původní zdroj historického článku:
Ženské listy - 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1910: Speciální ženská policejní jednotka ve Finsku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.