Rok 1910: Rozzuřený tygr ve vlaku plném vyděšených cestujících

původně vyšlo: Lidové noviny - 1910, autor neuveden.
Dokážete si představit, že jedete s rodinou vlakem na výlet a najednou na vás zaútočí rozzuřený tygr? Tuto děsivou příhodu zažili cestující v jednom americkém vlaku v roce 1910. Dobový článek vám popíše, jak to tehdy všechno skončilo.


Příšerná návštěva.

Cestující rychlíku, jedoucího z Nového Yorku do Dakoty, zažili před několika dny příšerné dobrodružství.

K vlaku připjat byl též nákladní vagon se šelmami zvěřince. Učiněna všechna opatření ku bezpečí cestujících a dalo se proto očekávat!, že každá nehoda je vyloučena. Vagon se šelmami byl hned za lokomotivou, za ním ochranný vagon a za ním vagon restaurační.

Cestující právě sedli v nejlepší náladě ke stolům, číšníci pilně pobíhali sem a tam, roznášejíce Již polévku, když náhle před dveřmi, vedoucími k ochrannému vagonu, ozvalo se zlověstné mručení. Dvéře byly uzamčeny, ale po několika vteřinách bylo sklo v nich rozbito a zděšení cestující spatřili za rozbitým oknem hroznou hlavu tygra, který se chystal vniknou ti oknem do vagonu.

Ve velkém zděšení cestující prchali. Tygr, rozzuřen odporem dveří a podrážděn ranami, jež si o kousky skla ve dveřích způsobil, počal hrozně řváti a vším možným způsobem se namáhal, aby prolezl do vagonu. Panika cestujících vzrůstala, neboť východ z vozu byl úzký a poměrně jen pomalu bylo lze vagon opustiti, kdežto každý se snažil co nejdříve uniknouti.

Za všeobecného křiku a nářku dětí objevil se náhle krotitel. Číšník, který byl první tygra spatřil a nebezpečí poznal, pádil všemi vagony — volaje krotitele a majitele zvěřince. Na štěstí jej nalezl v jednom vagoně, an spí. Rychle jej probudil a vedl na místo nebezpečí. Cestující, slyšíce, že přichází krotitel, ustupovali mu s cesty co nejochotněji.

Pak nastalo zajímavé divadlo. Tygr, spatřiv svého pána, s hrozným řevem se před nim schoulil a před upřeným Jeho pohledem počal pomalu ustupovati. Krotitel čekal, až všichni cestující z vagonu vyšli, zavřel východ, otevřel tygrem rozbité dvéře a střelbou z revolveru a ranami bičem zahnal šelmu do klece.

Pomoc přišla v pravý čas, neboť dvéře byly, jak později se ukázalo, tygrem téměř zničeny a jen malou chvíli by byly jeho útoku ještě vzdorovaly. Jak se vyšetřilo, ohnul tygr železné tyče své klece, protáhl se mezi nimi a ocitl se na svobodě.

Krotitel, který přispěchal ku pomocí v nejvyšší čas, a číšník, který jej rychle přivolal, zahrnuti byli arciť upřímnými díky upokojených a rozveselených již opět cestujících.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. září 2021


Diskuze k článku „Rok 1910: Rozzuřený tygr ve vlaku plném vyděšených cestujících“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.