Rok 1910: Nejasná sebevražda mladého kněze

původně vyšlo: Pozor - 1910, autor neuveden.
Sebevražda je z hlediska církve velmi vážný hřích. Proto je vždy velmi šokující, když takový konec života zvolí přímo církevní hodnostář. Článek z roku 1910 vám popíše řadu nejasností, které tehdy panovaly v případě šokující sebevraždy mladého kněze Rudolfa Kleina.


Sebevražda suspendovaného kaplana P. Rud. Kleina.

Klerikální časopisy snaží se ze všech sil smýti s arcibiskupa dra Bauera a s konsistoře olomucké krev, která na né stříkla z nešťastného mladého kněze P. Rud. Kleina.

Dovozují oproti „Pozoru“, že prý o nešťastníka bylo po suspensi nad nim vyřknuté postaráno. Suspense nebyla mu oznámena, nýbrž šetrně bylo prý mu oznámeno, aby se odebral do Kroměříže, kdež by byl býval zaopatřen ....

Aby veřejnost zvěděla, jak „šetrně“ se tu konsistoř ku chorému knězi zachovala a jak o jeho „zaopatřeni“ pečovati hodlala, sdělujeme, že suspensovaný kaplan P. Klein obdržel rozkaz odebrati se do kněžského vězení v Kroměříži.

Měl nalézti „zaopatřeni“ — v žaláři! Také nutno i jiná ještě nepravdivá tvrzení klerikálních časopisů vyvrátiti. Tak „Našinec“ z nich tvrdí, že mrtvola P. Rudolfa Kleina byla nalezena v houští. To není pravda.

P. R. Klein nebyl nalezen v houští, nýbrž ve vysokém lese. Nebyla proto mrtvola jeho úplně v houští skryta. Tvrzení „Našince“, že silnice Kaménkou je nebezpečná, je čirý nesmysl. Jakživ se tam nic nepřihodilo! Ostatně necelých 400 kroků od silnice nachází se v celém kraji známé a v měsících letních silně navštěvované poutní místo „u sv. vody“. Nad touto spáchal P. Klein sebevraždu.

Hodinek P. Klein neměl vůbec, neboť ve středu 13. t. m. dopoledne tázal se hostinské u nádraží, kolik je hodin a sám několikráte po nástěnných hodinách se obracel. Rovněž peněz měl dle tvrzeni hostinské velmi na mále.

Dotyčný kněz nebyl ve čtvrtek v Malenovicích viděn. Ve středu ráno ano. Potkáván byl ve čtvrtek různými lidmi v revíru malenovském i 1½ hodiny od Malenovic. V hostinci pana Lízala seděl ve středu ráno od ½9. do ½12. hodiny v poledne.

Seděl tam jak vůbec v této době roční jinak není možno, až na malé výjimky sám. Se žádným člověkem z Malenovic nešel, — nikdo to nemůže dokázali.

Výrok dra Würze dle „Našince“ je vymyšlen. Nic takového dr. Würz neřekl. Komise shledala pouze silnější mozkovou blánu než obvykle bývá a pak úplně prázdný žaludek.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. února 2021


Diskuze k článku „Rok 1910: Nejasná sebevražda mladého kněze“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.