Rok 1910: Divoké orgie po celém městě, vyvolané strachem z Halleyovy komety

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Pozor - 1910, autor neuveden.
Halleyova kometa v minulosti často vyvolávala v lidech strach, někteří její přiblížení k Zemi pokládali za jasné znamení konce světa. Článek z roku 1910 vám popíše divoké orgie, které tento údajně se blížící konce světa vyvolal v jedné obci na území dnešního Maďarska.
Následující text pochází z roku 1910

Ze strachu před Halleyovou kometou.

Ve Velkém Sv. Mikuláši, vsi na Dolní Tise v Uhrách, udála se následující příhoda.

Obyvatelstvo této vsi, převážnou většinou klerikální, tonulo již po několik neděl ve strachu před Halleyovou kometou. Když jedné minulé noci vypukl v obci osm kilometrů vzdálené velký požár, jehož záře červeně zbarvila oblohu, myslil ponocný, že hrozná kometa již se blíži a proto v úzkosti troubil na roh ze všech sil.

Probudil celou vesnici ze spánku, pronikavě volaje: „Soudný den je tady!“

Poděšení lidé vybíhali polonazí z domů, aby skončili bídný pozemský život aspoň pod širým nebem. Mužové naříkali, ženy plakaly a děti křičely. Nějaký mudrc pozoroval chvíli záři a pak prohlásil, že ještě půl dne potrvá, než nastane srážka a pak že bude konec světa.

Lidé usnesli se jednomyslně, že této kratičké lhůty co nejdůkladněji využijí. Rychle byly vyneseny zásoby potravin a nápojů a na návrší před kostelem počaly u planoucích ohňů pravé orgie požitků.

Všichni v rychlosti jedli a pili, co kdo mohl a chvílemi se také modlili, aby ani ubohá duše nebyla zkrácena. Ve spěchu, aby využili posledních hodin života, nestarali se dobří lidé vůbec ani, aby na sebe hodili nutný oděv, seděli a stáli kolem ohňů tak, jak vyskočili z postele a čekali ráno.

Všechny ohledy a přetvářky zmizely, každý jevil se takovým, jaký byl. Tajní milenci neskrývali již svůj poměr a rodičům nastala četná překvapení, když mnohá mladá dívka, jejíž ctnost byla posud pokládána za nedobytnou pevnost, náhle byla přede všemi lidmi spatřena v objetí některého mladíka.

Ale příkazů mravnosti již nikdo nedbal. Lhůta vytčená rychle míjela a chuť k životu každým dechem vzrůstala. Hojné vino počalo jeviti účinek a brzy nebylo v celé vesnici střízlivého člověka. Výskali, tančili a veselili se až většinou vysíleni klesli k zemi a usnuli.

K velkému překvapeni probudili se za jasného dne a nemohli se vzpamatovati z údivu, že nenastal konec světa jak očekávali. Byli tím přímo pobouřeni a tím nepříjemněji dotčeni, poněvadž to, co v noci prováděli, nebylo nikterak vypočteno pro další život.

Konečně však se přece ve Velkém Sv. Mikuláši smířili s dalším trváním světa.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1910, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. března 2022


Diskuze k článku „Rok 1910: Divoké orgie po celém městě, vyvolané strachem z Halleyovy komety“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.