Rok 1909: Může vydavatel mapy za to, že do Krásné Hory nevedou koleje? Rozhodnout musel až soud

rubrika: historické články / železnice, původně vyšlo: Lidové noviny - 1909, autor neuveden.
Úkolem map je pomáhat nám lépe ze zorientovat v neznámé krajině. Je ale autor a vydavatel mapy trestně zodpovědný za to, že údaje na mapě nejsou zcela přesné? Právě tenhle problém řešil soud v roce 1909. Dobový článek vám problém i konečné rozhodnutí soudu podrobně popíše.
Následující text pochází z roku 1909

Neobvyklý spor.

Jistý cestující koupil si ve Vídni českou mapu Čech z roku 1905, kdež mezi Sedlčany a Březnicí, jakož i Příbramí naznačena je železnice »v stavbě«.

Domnívaje se, že za 4 roky snad přece je dráha otevřena, chtěl poslat svá zavazadla do stanice »Krásná Hora« (Schönberg), kde mají se obě trati sbíhati. Jaké bylo ale jeho ustrnutí, když na cestě ve vlaku uslyšel, že žádná dráha zde ani neexistuje! Ale zavazadla přec z Vídně šla do stanice Schönberg!

V Sedlčanech vystoupil pán z vlaku a klusal hezky vesele ke Krásné Hoře, odkud pak hned dále, ježto spojení se světem odtud je prý mizernější než na měsíci. Zatím zavazadla byla ze stanice »Schönberk« (Šumperk) jako nedoručitelná zpět vrácena.

Poněvadž turista zjistil, že dráha Sedlčany— Březnice s odbočkou z Krásné Hory do Příbrami vůbec se nestavěla, že tedy nebyla dosud ještě »v stavbě«, žádal nakladatele oné mapy za náhradu a domáhal se pak po bezvýsledném svém snažení žalobou náhrady.

Za důvody udával, že nakladatel má ručiti za správnost aspoň takových nárysů, jakým je na př. železnice, dále že zaplacením koupené mapy a plánu nabývá kupující nárok na správnost aspoň důležitých objektů, když již menší podrobnosti se promíjí.

Zástupce žalované firmy namítal, že dráha skutečně měla již v tom býti stavěna, což prý jenom nevhodným projektem příbramským bylo oddáleno, dále že nebyla tehdy naznačena jako trať hotová, aniž by nakladatel byl zodpověden za to, kdy bude trať dopravě odevzdána.

Vůči tomu zase žalobce tvrdil, že dosud každá dráha (zejména lokální) byla v krátké době vystavěna a ostatně, že pro tento objekt v kresbě mělo býti užito značení jiného, a sice »železnice projektované«, nikoliv pak značení » železnice v stavbě«.

Soud však nakladatele osvobodil.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1909, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. února 2022


Diskuze k článku „Rok 1909: Může vydavatel mapy za to, že do Krásné Hory nevedou koleje? Rozhodnout musel až soud“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.