Rok 1909: Kdo byli takzvaní zajíci, proti kterým bojovala ruská železnice?

původně vyšlo: Lidové noviny - 1909, autor neuveden.
Černí pasažéři trápí každého dopravce po celém světě. Historický článek z roku 1909 vám ukáže, jakými vychytralými způsoby se tehdy mnozí chytráci snažili bez koupě jízdenky cestovat vlakem v Rusku.


»Zajíci« na ruských dráhách.

V Rusku mají potíž se »zajíci«. Jsou to cestující, kteří jezdí bez lístků, ovšem s vědomím průvodců vlaků, jimž dají nějaké zpropitné.

Ani kontroloři si na ně netroufají, aspoň málo kdy. A tak mnohdy většina »pasažérů« jede bez lístků, zvláště na jihozápadních a jižních tratích. Poněvadž železniční správa nyní nechce dále mlčet k těmto neplechám a chce míti nějaké příjmy z drah, provádí se dozor přísnější.

Ale »zajíci« jsou mazaní; všemožně obcházejí nařízeni, na příklad koupi si lístek, ale jen do nejbližší stanice, a pak jedou dále bezplatně.

Jiný příklad prohnanosti jejich sděluje se z Rostova: V jednom voze třetí třídy kontrolor spatřil 9 pytlů čímsi naplněných. Divil se, že náklad ten povolen do vozu, ale konduktér odvětil, že je to ovoce a různé výrobky pro železniční úředníky. Skutečně na pytlech byly nápisy podobné.

Ale také v konduktérském oddělení bylo šest takových pytlů. Kontrolor byl zvědav, co to asi v pytlech jest. Sáhl do jednoho, ale jak se ulekl! Cos živého se tam hýbalo. Nařídil, aby záhadné pytle byly vysypány a tu místo bramborů, ovoce atd. vyvalilo se pět mužů a jedna žena s děckem.

Kontrolor vrátil se do prvního vagonu, aby se přesvědčil, co v pytlech jest. Ale zatím již pytle i se »zajíci« někam zmizeli.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1909, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. května 2021


Diskuze k článku „Rok 1909: Kdo byli takzvaní zajíci, proti kterým bojovala ruská železnice?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.