Rok 1908: Zvláštnosti knižního trhu v Japonsku

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
Život v dalekém Japonsku se od toho v Evropě v mnohých ohledech výrazně liší. Jeden ze zajímavých rozdílů mezi evropskou a japonskou kulturou vám ukáže historický článek z roku 1908.
Následující text pochází z roku 1908

Počet knih od dob Gutenbergových vytisknutých.

Na počátku devatenáctého století vypočítal francouzský učenec Gabriel Peignot počet knih, jež byly od Gutenbergových dob vytisknuty.

Počet ten páčí se na 3.313,764.000 svazků. Z nich se však do jeho doby zachovala len asi jedna třetina. Možno předpokládati, že z knih těch sotva jedna pětina dnes ještě existuje, neboť většina jich pozbyla vědecké ceny a udržely se jen ve velkých knihovnách.

Od té doby rostl počet knih mnohem rychleji, neboť stroje se zdokonalily a knihy se staly lacinějšími a širšímu obecenstvu přístupnějšími.

Jeden americký bibliograf vypočítává počet v Americe vydaných knih následovně: 420 milionů v rodinných knihovnách. 150 mil. v soukromých sbírkách, 60 milionů na skladě o vydavatelů a knihkupců, 50 milionů ve veřejných knihovnách, 12 mil. v knihovnách školních a v universitách, 8 mil. u studentů a soukromníků.

V západní Evropě páčí počet knih na 1800 milionů, ve východní na 800 milionů svazků a v jiných dílech světa na 240 milionů. V celku tedy na 3540 mil. Výpočty ty nezdají se však býti správnými, neboť v Číně a v Japonsku bylo zajisté mnohem více knih vytisknuto, než udává.

Jmenovitě v Japonsku panuje skoro knižní manie a kromě překladů vědeckých knih, jež jsou nezbytny pro vzdělaný svět, zaplavuje se Japonsko beletristickou a lascivní literaturou, která i v civilisované Evropě nalézá veliké obliby.

Přísně vzato, nemožno v Japonsku mluviti o lascivní literatuře v našem slova smyslu, neboť Japonci mají zcela jiné názory o pohlavním studu, a knihy, jež by byly o nás přísně zapovězeny, prodávají se tam veřejně a nikdo se nad tím nepozastavuje.

Mimo to jest známo, že národní školství v Japonsku jest na vysokém stupni a mnohem více lidi umí čísti a psáti, než v některých evropských státech.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1908, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. července 2021


Diskuze k článku „Rok 1908: Zvláštnosti knižního trhu v Japonsku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.