Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1908: Trest pro kněze, který zpochybnil příběh Adama a Evy

původně vyšlo: Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
Je biblický příběh o stvoření Adama a Evy a jejich vyhnání kvůli ochutnání jablka nabídnutého ďábelským hadem pouhou legendou a podobenstvím, nebo nedotknutelnou pravdou? Jistý italský páter odpověď na tuto otázku poznal na vlastní kůži. Více v článku z roku 1908.


Byl někdy ráj?

Tato otázka stála florentského duchovního pátera Minocchia úřad a hodnost.

Páter měl před několika dny ve Florencii přednášku o pozemském ráji a dědičném hříchu, v níž označil líčení bible jako nehistorické. Ačkoli byl rukopis přednášky předložen arcibiskupovi a nebylo proti němu činěno námitek, byl páter Minocchi brzy vyzván, aby odvolal, jinak že mu bude odňato právo sloužiti mši.

Páter Minocchi nedal se však zastrašiti a byl skutečně suspendován a divinis. Potrestaný duchovní prohlašuje nyní v otevřeném listě:

»Jakže? Měl bych jako čestný muž a kněz prohlásiti, že pokládám za historické, že před několika tisíci lety v zahradě, kde měl bůh svůj dvorní hrad a konal večerní procházky, existovali muž utvořený z hlíny jménem Adam, žena, utvořená z jeho žebra jménem Eva, a konečně had, který mluvil se stromu, jehož plody oni dva jedli? A poněvadž jsem rozhodně odvětil, že takové prohlášení nikdy nepodepíši, suspendoval mne monsignore generální vikář jménem arcibiskupa a divinis.«

Páter Minocchi protestuje co nejrozhodněji proti tomuto znásilňování a končí: »Nikdy nepodřídím své katolické svědomí názorům o nichž jsem přesvědčen, že jsou nesprávny.«

Toto rozhorlení pátera Minocchia poněkud překvapuje. V nauce církevní je zajisté mnoho ještě podivnějších věcí, než báje o Adamovi, a je-li ochoten podepsati vše ostatní, pak na dobrodružství Evy s hadem už tolik nezáleží.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. července 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.