Rok 1908: Trest pro kněze, který zpochybnil příběh Adama a Evy

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
Je biblický příběh o stvoření Adama a Evy a jejich vyhnání kvůli ochutnání jablka nabídnutého ďábelským hadem pouhou legendou a podobenstvím, nebo nedotknutelnou pravdou? Jistý italský páter odpověď na tuto otázku poznal na vlastní kůži. Více v článku z roku 1908.
Následující text pochází z roku 1908

Byl někdy ráj?

Tato otázka stála florentského duchovního pátera Minocchia úřad a hodnost.

Páter měl před několika dny ve Florencii přednášku o pozemském ráji a dědičném hříchu, v níž označil líčení bible jako nehistorické. Ačkoli byl rukopis přednášky předložen arcibiskupovi a nebylo proti němu činěno námitek, byl páter Minocchi brzy vyzván, aby odvolal, jinak že mu bude odňato právo sloužiti mši.

Páter Minocchi nedal se však zastrašiti a byl skutečně suspendován a divinis. Potrestaný duchovní prohlašuje nyní v otevřeném listě:

»Jakže? Měl bych jako čestný muž a kněz prohlásiti, že pokládám za historické, že před několika tisíci lety v zahradě, kde měl bůh svůj dvorní hrad a konal večerní procházky, existovali muž utvořený z hlíny jménem Adam, žena, utvořená z jeho žebra jménem Eva, a konečně had, který mluvil se stromu, jehož plody oni dva jedli? A poněvadž jsem rozhodně odvětil, že takové prohlášení nikdy nepodepíši, suspendoval mne monsignore generální vikář jménem arcibiskupa a divinis.«

Páter Minocchi protestuje co nejrozhodněji proti tomuto znásilňování a končí: »Nikdy nepodřídím své katolické svědomí názorům o nichž jsem přesvědčen, že jsou nesprávny.«

Toto rozhorlení pátera Minocchia poněkud překvapuje. V nauce církevní je zajisté mnoho ještě podivnějších věcí, než báje o Adamovi, a je-li ochoten podepsati vše ostatní, pak na dobrodružství Evy s hadem už tolik nezáleží.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1908, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. července 2021


Diskuze k článku „Rok 1908: Trest pro kněze, který zpochybnil příběh Adama a Evy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.