Rok 1903: Zápas Gustava Frištenského s česky mluvícím černochem

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Pozor - 1903, autor neuveden.
Jméno Gustav Frištenský je známé dodnes, ostatně jeho bratr Varel Frištenský se stal i hrdinou jedné divadelní hry mistra Járy Cimrmana. Pokud vás zajímá jak a s kým Gustav Frištenský zápasil, tak pro vás máme zprávu o jeho vystoupení v Olomouci v roce 1903.
Následující text pochází z roku 1903

Silácké zápasy v Olomouci

Silácké zápasy v Olomouci, odbývané v úterý ve velké dvoraně Národního domu, přilákaly i tentokrát obrovské davy zvědavců z celého okolí a i ze vzdálenějších krajů Moravy.

Dvorana byla tak nabita, že muselo se již ustati s dalším prodejem lístků. Tímto ohromným návalem davů, které bývají v sálech našich řídkými hosty, vysvětliti a omluviti se dá, že došlo místy ku porušení obvyklého u nás pořádku, kterýžto pořádek při minulých zápasech byl zachováván.

Zápas byl zajímavý. Napřed zápasil mistr Evropy Frištenský s černochem Delavarem. Zápas skončil vítězstvím Frištenského.

Vítěz byl nucen podstoupiti zápas s mladým českým athletem H., jenž je rodákem z kraje česko-brodského a ač teprve rok zápasí, stal se již championem Bavorska.

Jest o jeden rok mladší, jak Frištenský a o 6 kg. těžší, jak anglický obr Jakson. Je jisto, že v něm roste znamenitý zápasník. — Utkání se obou těchto českých athletů, sledováno bylo s největším zájmem. Po 39 minutách skončilo vítězstvím Frištenského.

K vůli zajímavosti podotknouti dlužno, že černoch Delavar, jemuž je nyní 45 let má za ženu Češku a dcerka jeho, hezká maličká mulatka, navštěvuje českou školu. Delavar sám naučil se již obstojně česky. Uvádíme toto poslednější k vůli tomu, poněvadž my zde na Moravě mánie celou řadu Němců, kteří za celý život mezi českým lidem českému jazyku se nepřiučili.

Viděti z toho, na jakém stupni Němci naši stojí u porovnání — s černochy.

Leč to jen tak mimochodem. Poněvadž vznikly z jisté strany pochybnosti o tom, že boj mezi Frištenským a soupeřem jeho H.— byl rozhodnut, nabídl se mistr Frištenský, že bude se soupeřem svým H.— v Olomouci zápasiti znovu a aby se mu nemohly činiti předhůzky, jak s jisté strany se stalo, nabídl se, že čistý výnos zápasu tohoto připadnouti má národním účelům v Olomouci. Zápasy tyto konati se budou v neděli dne 27. prosince t. r.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1903, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1903: Zápas Gustava Frištenského s česky mluvícím černochem“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.