Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1903: Zápas Gustava Frištenského s česky mluvícím černochem

původně vyšlo: Pozor - 1903, autor neuveden.
Jméno Gustav Frištenský je známé dodnes, ostatně jeho bratr Varel Frištenský se stal i hrdinou jedné divadelní hry mistra Járy Cimrmana. Pokud vás zajímá jak a s kým Gustav Frištenský zápasil, tak pro vás máme zprávu o jeho vystoupení v Olomouci v roce 1903.


Silácké zápasy v Olomouci

Silácké zápasy v Olomouci, odbývané v úterý ve velké dvoraně Národního domu, přilákaly i tentokrát obrovské davy zvědavců z celého okolí a i ze vzdálenějších krajů Moravy.

Dvorana byla tak nabita, že muselo se již ustati s dalším prodejem lístků. Tímto ohromným návalem davů, které bývají v sálech našich řídkými hosty, vysvětliti a omluviti se dá, že došlo místy ku porušení obvyklého u nás pořádku, kterýžto pořádek při minulých zápasech byl zachováván.

Zápas byl zajímavý. Napřed zápasil mistr Evropy Frištenský s černochem Delavarem. Zápas skončil vítězstvím Frištenského.

Vítěz byl nucen podstoupiti zápas s mladým českým athletem H., jenž je rodákem z kraje česko-brodského a ač teprve rok zápasí, stal se již championem Bavorska.

Jest o jeden rok mladší, jak Frištenský a o 6 kg. těžší, jak anglický obr Jakson. Je jisto, že v něm roste znamenitý zápasník. — Utkání se obou těchto českých athletů, sledováno bylo s největším zájmem. Po 39 minutách skončilo vítězstvím Frištenského.

K vůli zajímavosti podotknouti dlužno, že černoch Delavar, jemuž je nyní 45 let má za ženu Češku a dcerka jeho, hezká maličká mulatka, navštěvuje českou školu. Delavar sám naučil se již obstojně česky. Uvádíme toto poslednější k vůli tomu, poněvadž my zde na Moravě mánie celou řadu Němců, kteří za celý život mezi českým lidem českému jazyku se nepřiučili.

Viděti z toho, na jakém stupni Němci naši stojí u porovnání — s černochy.

Leč to jen tak mimochodem. Poněvadž vznikly z jisté strany pochybnosti o tom, že boj mezi Frištenským a soupeřem jeho H.— byl rozhodnut, nabídl se mistr Frištenský, že bude se soupeřem svým H.— v Olomouci zápasiti znovu a aby se mu nemohly činiti předhůzky, jak s jisté strany se stalo, nabídl se, že čistý výnos zápasu tohoto připadnouti má národním účelům v Olomouci. Zápasy tyto konati se budou v neděli dne 27. prosince t. r.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1903, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. prosince 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.