Rok 1903: České požadavky vůči monarchii konečně získaly podporu ve světovém tisku

původně vyšlo: Národní listy - 1903, autor neuveden.
Požadavky českých vlastenců na zlepšení našeho postavení v Rakousko-uherské monarchii nebylo téma, které by nějak významně zajímalo zahraniční noviny. Jak vám ale ukáže článek z roku 1903, tak tento rok znamenal pro Čechy významnou pozitivní změnu.


»Times« a americké listy o požadavcích Čechů.

Vídeňský dopisovatel »Timesů« málokdy uzná za nutné mluvili o věcech českého národa a když tak učiní, čerpá obyčejně své informace z pramenů málo nám příznivých.

Ale nedávnou koalici českých stran i jejich společné prohlášeni uznal za hodny své pozornosti a poslal o tom dosti obšírný Článek do svého žurnálu. »Times« tvrdí, že Čechové chtějí využitkovati nynější krise pro sebe, že maďarské požadavky jsou jim vzorem, že chtějí též zavedení českého jazyka do armády.

Zvláštní důraz klade anglický žurnál na prohlášení krajního českého odporu proti jakémukoliv politickému neb hospodářskému přivtělení Čech k říši německé.

Podobně jako »Times« přinášejí i mnohé velké americké žurnály články o posledních událostech v české politice, většinou sympaticky psané. Tak obšírné píše o »českých požadavcích« vážný politický bostonský orgán »Evening«.

Též v »New York Heraldu«, který někteří lidé omylem pokládají za list jakéhosi politického neb novinářského významu — má »originální dopis« z Prahy ! Ale ve svých »Notes from Prague« oznamuje tento orgán mezinárodních snobů a protzů, pro nějž nejdůležitějšími událostmi v životě národů je počet zajíců zastřelených císařem Vilémem nebo jména aristokratů pozvaných k nějakému Rotschildovi, že u německého ředitele Neumanna byl »five o'clock tea« a jmenuje, jací grandseigneuři, hrabala, baroni a Tewelesové byli hosty pana ředitele.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1903, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. ledna 2022


Diskuze k článku „Rok 1903: České požadavky vůči monarchii konečně získaly podporu ve světovém tisku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.