Rok 1903: Časopis Eros z doby našich pradědečků

původně vyšlo: Pozor - 1903, autor neuveden.
Zajímá vás, čím byl zvláštní a údajně v celé Rakousko-uherské monarchii jedinečný časopis s podivným názvem Eros? To vám prozradí historický článek z roku 1903.


Časopis pro zájmy sňatkové.

Včera způsobil nám nemalé překvapení nový časopis, jenž začal vycházeti v Praze a kterým „opět jedna citelná mezera“ u nás byla vyplněna.

Je to „Eros“, časopis pro zájmy sňatkové. List vychází jednou za měsíc o 4 stranách. Celoroční předplatné na list ten obnáší maličkost: pouze 30 K. V programu nového listu na místě úvodním čteme:

„V nynější době všeobecného pokroku a horečného téměř chvatu, po zachycení a udržení dobré existence, jichž tak málo na zbyt, odhodlali jsme se po zralé úvaze vydati časopis pod jménem „Eros“, který způsobem moderním poskytuje všem vrstvám našeho obecenstva, bez rozdílu náboženství a národnosti, příležitost dojiti čestnou cestou k uzavření sňatku.“

A dále čteme: „Pp. předplatitelé mají zdarma nároky na nevěstu neb ženicha, nehledě na výši věna, majetku, povolání neb příjmů.“ A dále čteme v programu tohoto výtečného listu: „Na přání doporučujeme též hotely, chantany, varieté atd.“ „Eros“ praví hrdé o sobě hned v úvodu, že je toho druhu jediným v Rakousku...“

Věříme rádi! Ale jednomu se divíme.

V záhlaví listu čteme: „Schváleno sl. c. k. policejním ředitelstvím pod č. jed. 16.775.“ Opravdu policejní ředitelství něco podobného schválilo?


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1903, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1903: Časopis Eros z doby našich pradědečků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.