Rok 1902: Překvapivé propuštění muže, obviněného z vraždy manželky a malého syna

původně vyšlo: Lidové noviny - 1902, autor neuveden.
Když se policisté dostavili na místo rodinné tragédie a uviděli mrtvou ženu s dítětem, tak jako pachatele dvojnásobné vraždy ihned zadrželi manžela. Článek z roku 1902 vám prozradí, proč ho nakonec propustili jako nevinného a jak se podle vyšetřovatelů celá událost odehrála.


K hroznému činu v Újezdě u Sokolnic.

Před krátkým časem uveřejnili jsme zprávu o děsné rodinné tragedii v rodině rolníka Kašpara Mácy v Újezdě u Sokolnic, jenž pro domnělou účast na oběšení své ženy a utopení svého 11 měsíců starého chlapečka byl zatčen a u zemského soudu v Brně uvězněn, avšak ještě téhož dne večer propuštěn na svobodu.

Vyšetřováním jakož i nálezem a dobrozdáním zdejších soudních lékařů císařského rady dra. Zusky a dra. Herzla bylo nyní zjištěno, že Marie Mácová byla dědičně stižena poruchou duševní, že v nejútlejším mládí svém trpívala na silné křečovité záchvaty, dále trpěla nemocí tvrdnutí jater a konečně přeměňoval se jí mozek ve vodu.

Úsudek lékařský dospěl tudíž k výsledku, jakýž byl předvídán: Marie Mácová v rozrušení mysle hodila svého synáčka do studně, kamž sama skočila a nenaleznuvši smrti v ní, vylezla a odešla po té do stodoly, kdež hlavou svou několikráte na ostří sekery narazila a když ani způsobem tímto svého účelu nedosáhla, tedy se oběsila.

V dobrozdání lékařském se praví dále, že rozhodně vyloučena jest možnost, by třetí osoba měla jen nějaké malé účastenství na smrti Marie Mácové, jakož při pytvě mrtvoly její žádných známek nějakého násilí na ní shledány nebyly a mimo to udál se celý případ ve dvoře.

V případě přepadnutí bývala by Mácová zajisté se bránila a křičela o pomoc, což se ale nestalo a také pachatel nemusil by Mácovou oběsiti, nýbrž stačila by jen jedna rána těžkou sekyrou, která by Mácovou ihned usmrtila.

Poranění ale, která Mácová si sama na čele přivodila, byla vesměs jen lehká a byla tedy dle dobrozdání lékařského Mácová ještě schopna na žebřík vylézti a se oběsiti. Následkem tohoto dobrozdání lékařského zastavilo státní zastupitelství zdejší další soudní vyšetřování.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1902, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1902: Překvapivé propuštění muže, obviněného z vraždy manželky a malého syna“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.