Rok 1899: K čemu potřebujeme les?

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Přírodopis pro měšťanské školy dívčí - 1899, autor Josef Groulík a Josef Úlehla.
Láká vás současné krásné jarní počasí k procházce do lesa? V tom případě vás možná zaujme ukázka z učebnice přírodopisu z roku 1899, vysvětlující tehdy studentkám důležitost lesa. Myslíte, že si dnes důležitost lesa uvědomujeme alespoň tak, jako naši předci před více jak sto dvaceti lety?
Následující text pochází z roku 1899

Důležitost lesa

Stromy jehličnaté a listnaté skládají mohutné lesy po horách i po nížinách.

Stromy člověku poskytují dříví k rozmanitému zpracování řemeslnému a průmyslnému, dávají mu potřebné palivo.

Okrašlují krajinu, zbavují jedovatých výparů a zásobují zdravým vzduchem. Mírní úpalné horko letní i drsné mrazy zimní.

Květ poskytuje včelám hojnou pastvu a koruna ochranu drobnému ptáčeti, jehož rozkošný zpěv celou krajinu ve snivý proměňuje ráj.

Les ochraňuje však člověku také pole, vinice, sady a louky. Les procezuje černé mraky, jejichž proudy odnésti by mohly prst a zničiti všecku úrodu, ale z lesa vystupují jako užitečný dešť. Les láme a tiší vichřice divoké, a nedovoluje jim, aby zuřily po vzdělané krajině a ničily práci lidskou.

Les zachycuje kořením svého stromoví náhlé proudy vodní, aby z nich pak napájel četné potoky a řeky, jež člověku ženou stroje a konají rozličnou průmyslnou práci.

Ze stínů lesních vystupují páry vodní a zavlažují krajinu rosou nebo drobnými dešti.

Kde člověk zištný, budoucnosti nedbalý, krajinu zbavil lesů, tam místo rolí, vinic a sadil jsou skaliska pustá bez travičky, bez květinky, tam ani motýle neuvidíš, ani ptačího hlasu neuslyšíš.

Divoké bouře dešťové, úpal sluneční a pusté vichřice životu tam vzniknouti nedají. Takovými pouštěmi jsou dnes skalnatá místa v čarokrásné kdysi Dalmacii a Kras, jehož veliké přírodní bohatství kdysi promrhali Benátčané.


Původní zdroj historického článku:
Přírodopis pro měšťanské školy dívčí - 1899, autor Josef Groulík a Josef Úlehla.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. března 2022


Diskuze k článku „Rok 1899: K čemu potřebujeme les?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.