Rok 1899: Fonograf ve službách politiků i reklamy

rubrika: historické články / fotografie, film, rozhlas a televize, původně vyšlo: Národní listy - 1899, autor neuveden.
Politici na nejvyšších postech nebývají průkopníky využívání nejnovějších technických novinek. Historický článek z roku 1899 vás ale seznámí s několika pokrokovými politiky a úředníky, kteří užitečnost tehdejších technologických novinek dokázali ocenit. Stejně tak jejich výhody ale pochopili někteří podnikatelé.
Následující text pochází z roku 1899

Fonograf v úřadní službě.

Z Londýna se oznamuje: Fonograf přestává býti pouhou hračkou a stává se přístrojem ve službě vládní.

Lord advokát Graham Muray mluví všechny svoje úřadní dopisy a protokoly do fonografu, jenž jest postaven v jeho soukromém pokoji v budově sněmovny poslanců. Je-li schůze pro něho málo zajímava, jde ke svému fonografu a mluví do něho. Je-li odvolán k důležitému hlasování, přeruší se uprostřed řeči, načež vrátiv se, pokračuje prostě tam, kde přestal.

Jiným »fonografistou« jest lord Onslow; mluví doma do svého přístroje, válce donesou se pak do indického úřadu a mají zde platnost úřadních dokumentů. Spotřebuje neobyčejně mnoho válečků.

Rovněž užívá velký počet politiků a advokátů v Londýně fonografů. Příklad jejich účinkuje nakažlivě. Několik ministrů a členů parlamentu hodlá dáti v příštím zasedání postavit fonograf v zasedací síni parlamentu.

Ministerium války i admiralita kupují fonografy. Rovněž lze nalezti fonografy na většině válečných lodí, neznámo však k jakému vlastně účeli. Důstojníci pozemního vojska i loďstva kupují fonografy, ale bezpochyby užívají jich více k zábavě než ku práci.

V posledních čtrnácti dnech došly zakázky od anglických důstojníků z Ugandy, Ašantska a jiných vzdálených končin. Nebude dlouho trvat a každý Angličan bude míti doma fonograf. Bude moci tímto způsobem ukojiti každé svoje přání, ať by chtěl slyšeti píseň Pattiovy, velkou politickou řeč anebo nejnovější baletní hudbu.

Ostatně nebude muset ani za fonograf platit, neboť kamkoliv přijde, v krámě, v restauraci aneb na nádraží, všude nalezne fonograf, jenž mu ukrátí čas sladkými melodiemi, s nimiž bude důmyslně spojena reklama. Skončí-li píseň, vyzve jej aparát, aby zkusil čaj, vlásničky nebo whisky té které firmy anebo aby se myl nějakým novým znamenitým mýdlem.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1899, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. dubna 2022


Diskuze k článku „Rok 1899: Fonograf ve službách politiků i reklamy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.