Rok 1898: Nový formát dopisu, který za dobrou cenu nabízí zajímavé možnosti korespondence

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Národní listy - 1898, autor neuveden.
Píšete ještě někdy klasické papírové dopisy či pohledy, nebo dnes už používáte jen emaily, SMS a zprávy přes sociální sítě? Historický článek z roku 1898 vám podrobně popíše tehdejší poštovní novinku, kterou vymyslel jistý Heinrich von Stephan, vynálezce dodnes používaného korespondenčního lístku.
Následující text pochází z roku 1898

Páskové dopisnice.

Zmínili jsme se již stručně o podstatě nového korespondenčního prostředku, jehož zavedení navrhuje ministerský rada dr. Herrmann, vynálezce lístků korespondenčních.

Nebude nezajímavo uvésti podrobný obsah dopisu, který v té příčině jmenovaný úřadník zaslal redakci jistého vídeňského listu. Dr. Herrmann píše:

»Pro zatím dopisnice má není ničím více, než pouhou ideou, ale doufám pevně, že za nedlouho obíhali bude zeměkoulí právě tak, jako lístek korespondenční. Úkolem dopisnice, která uzavřena je na polo, bude vyplnili mezeru mezi zálepkou a lístkem korespondenčním.

Každý zná zajisté erární křížové pásky, na nichž otištěna jest 2 kr. známka. Téže křížové pásky těchže rozměrů, opatřené tříkrejcarovou známkou, užiti lze jako dopisnice. Psáti možno na obou její stranách vnitřních, které se po té přeloží a okraj její slepí. Takto upravena, má dopisnice tvar obyčejného psaní a rozměr obyčejného dopisu obchodního, oznámení o svatbách, úmrtích atd.

K čemu — otáže se mnohý — sloužiti má tato novota? Především propůjčí oněm oznámením, která dosud odkázána byla na otevřenou korrespondentku, jako na př. pozváním ke schůzkám, schůzím voličským, k návštěvě koncertů, výstav, obchodních závodů atd., tvaru mnohem úhlednějšího.

Dopisnice poskytne kromě toho mnohem více místa illustracím a to tím spíše, poněvadž je větší a vnitřní plochy její zvenčí úplně jsou chráněny. Rozumí se samo sebou, že litografiím, fotografům atd. zůstavilo by se právo, použiti k účelu tomu papíru vlastního, jak tomu jest již u lístků korespondenčních.

Kdo sledoval v poslední době úžasný přímo pokrok v illustrování těchto lístků, dozná, že také tu pro onen obor umění úrodné pole kyne, jehož vzděláváním získají nejen průmysl, nýbrž také zeměpisné vědomosti nejširších vrstev obyvatelstva. Konečně dalo by se dopisnic výhodně použiti pro účty obchodní a zvláště ke sprostředkování sdělení rodinných.

Ježto cena dopisnice v Rakousko-Uhersku stanovena byla by obnosem 3 krejcarů a to při dopravě nejen místní, nýbrž také všeobecné, přineslo by provedení její veliký užitek také poště samé. Při dopravě mezinárodní obnášela by cenu dopisnice asi 6 kr.

Vzhledem k tomu, že by výrobní výlohy nepřevyšovaly náklad ani dosavadních lístků korespondenčních, ani erárních pásek křížových, vynesly by dopisnice dvou- a tříkrejcarové, o celých 50 procent více, než tyto.«


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1898, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. července 2023


Diskuze k článku „Rok 1898: Nový formát dopisu, který za dobrou cenu nabízí zajímavé možnosti korespondence“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.