Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1897: Zhroucení odsouzeného vraha před svou popravou v Liberci

původně vyšlo: Národní listy - 1897, autor neuveden.
Názory na trest smrti se různí. Historický článek z roku 1897 vám přiblíží poslední okamžiky života odsouzeného loupežného vraha Bernard Krusche, který byl tehdy oběšen v Liberci. Myslíte, že si svůj trest zasloužil?


Poslední okamžiky vraha Kruscheho před popravou.

Loupežný vrah Bernard Krusche, který byl včera ráno popraven katem pražským v nádvoří budovy krajského soudu v Liberci, skonal, jak jsme již včera sdělili, kajícně, jsa úplně zdrcen, ba hrůzou polomrtev, takže musil býti k šibenici takřka odnesen.

Když mu předevčírem o 11. hodině dopolední sdělil president p. Watzka, že byl rozsudek smrti nad ním panovníkem potvrzen, dal se vrah do usedavého pláče i klesnuv na lože ve své vězeňské cele, zahalil si hlavu do pokrývky, aby nemusit nikoho viděti.

Pokrývka však byla mu hned odňata a tu se po drahné době odsouzenec utišil a žádal, aby směl promluviti ještě naposled se svým bratrem Josefem a se svou ženou. Bratr Kruschův činil tomuto trpké výčitky i pravil k němu: »Cos to učinil, nešťastníku! Teď to vidíš! Teď to máš! Já ti nechci ale rozloučení s tímto světem ztrpčiti a proto raděj odejdu! Buď s bohem!«

V noci však Krusche stále popíjel a kouřil. Do půlnoci vykouřil třináct doutníků, a sice kuba, trabuka a viržinka, pak počal kouřiti spoustu cigaret a když mu k ránu další byly odepřeny, sbíral po sele odhazky doutníků a dokouřil je až do konce.

Následkem nevyspáni a přílišného kouření zemdlel k ránu Krusche tak, že sotva stál na nohou, hrůza před popravou pak jej tak sklíčila, že byl již málo živý, když jej katovi pomocníci k šibenici přivedli. Krusche byl tak zmalátnělý, že nevěděl ani co mluví a co se s ním děje a když jej rada z. s. pan Hofmann v cele žalářní odevzdal katu Wohlschlägrovi, zablábolil vrah: »Přijměte srdečné díky, pane rado!« »Zač?« otázal se jej rada udiven. »Nu, za tu zlatku, kterou jste mi dal včera na přilepšenou!«

Pak se rozhlédl vrah tupě po své cele a dodal: »Ach, já jsem ukrutně nešťasten. Pán Ježíš byl prodán na třicet stříbrných a já musím — umřít pro třicet marek!« Krusche totiž stále při líčení tvrdil, že uloupil své oběti, zavražděné Luise Emmlerové, pouze 30 marek, kdežto byl obviněn, že z pokladny její obnos 30.000 marek ukradl.

Potom se dal Krusche do pláče a tvrdil, že prý by byl Emmlerovou nezavraždil, kdyby byl věděl, že má tak málo peněz; také snažil se dokázati, že ji neubil sekyrou, nýbrž prostě zastřelil. Krátce před tím, než byl veden k šibenici, bědoval Krusche, že by byl raději skončil sebevraždou, kdyby byl tušil, že bude oběšen. Byl prý by si byl oderval podkovku z vězeňských škorní a železem tím přeřezal si žíly.

Ráno v 5 hodin včera odstranil kovář s rukou i nohou Kruschových těžké okovy, načež jej kat sepjal v popravní šněrovadla. Ježto Krusche hrozil před časem, že kata na cestě k šibenici zabije, byla učiněna opatření, aby vrah, chtěje se násilného činu odvážili, ranou pažby ručnice neb strhnutím k zemi byl učiněn neškodným; k tomu ale nedošlo.

Po vykonané popravě byla šibenice odstraněna a do skladiště trestnice liberecké odnesena. Při té příležitosti byla vystavena na odiv stará šibenice, dávné nemotorné soustavy, podobná sloupům s »rukou«, kterých se za ukazatele cest na křižovatkách silnic užívalo.

Šibenice, na níž oběšen byl roku 1862 poslední odsouzenec v Liberci, byla opatřena stupněm, jejž popravčí pod odsouzencem podtrhl a zavěsiv se současně na něho celou tíhou těla, setrval tak, až delikvent dokonal.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1897, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. května 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.