Rok 1897: Kouzelná atmosféra pálení čarodějnic v minulosti

původně vyšlo: Národní noviny - 1897, autor neuveden.
Půjdete dnes večer s dětmi nebo přáteli k táboráku a budete tam pálit čarodějnice? Článek z roku 1897 vás seznámí s tím, jak se tradiční čarodějnické ohně pálily o filipojakubské noci na konci předminulého století. Myslíte, že byla jejich atmosféra srovnatelná s těmi dnešními?


Pálení čarodějnic

Poslední den dubna má v tradicích lidových pověr a zkazek českých od pradávna svůj zvláštní význam.

Něco z oné tajuplné, mystické poesie, která tak úzce připíná se k velkolepým obratům a změnám v přírodě, symbolicky vyznačujíc zejména příchod jara a nádherné procitání přírody, lpí také na předvečeru prvního dne májového a na pověstné noci filipojakubské.

Doba moderní sestřela mnoho z oné rázovitosti, která předky našimi úzkostlivě a přísně byla zachovávána a v zapomenutí vešel přemnohý obyčej, k němuž druhdy rozsáhlé přípravy byly činěny a jenž od dotčeného výročí byl takřka neodlučným.

Tak tomu i se zvyky, zachovávanými dříve v předvečer prvního máje.

Venkov částečně ještě zůstal věren tradicím »o pálení čarodějnic« a nejedno město, nejedna dědina zejmena v poblíž hor dopřává si za soumraku dnešního večera pěkné podívané na věnec plamenů, rozžíhaných na temenech okolních vrchů a kroužících ve ztemnělém vzduchu létavic, k nimž použito bylo zcela prosaických sice, ale vzhledem k báchorkám o letech a sjezdech čarodějnic příznačných — košťat.

V čarovné, fantastické spleti pohádek hrála arci noc filipojakubská úlohu velkou. Vypravováno bylo o pohromách a těžkých zkoušeních osob, které se tou dobou, buď již bezděky, nebo úmyslně, na rozcestí a křižovatky dostaly, místa to, na nichž zlá moc mívala působení neobmezené a rozsáhlé.

Odporučováno dále sbírání rozličných bylin a kořínků, majících léčivou moc a chránících nálezce po celý rok od úrazů a poranění. A vše toto ponuré, tajemné a přízračné, obraznost lidu tak značnou měrou zaujímající a ve starých knihách uchované, zdá se býti určeno k tomu, aby jako temný přechod tím okázaleji a slavněji vyzvedlo nádheru počínajícího máje, měsíce květu a lásky, poesie a radostné tuchy, přírodu ovládající.

Ustálenější a velice teplá pohoda posledních dnů podává naděje, že den prvního máje nijakým zlobným vrtochem povětrnosti se nezhatí a že i naše velkoměstské obecenstvo, byť i svým způsobem, odlišným od obyčejů venkovských, oslaví radostně úsvit prvního jitra květnového.


Původní zdroj historického článku:
Národní noviny - 1897, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. dubna 2021


Diskuze k článku „Rok 1897: Kouzelná atmosféra pálení čarodějnic v minulosti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.