Rok 1897: Kouzelná atmosféra pálení čarodějnic v minulosti

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní noviny - 1897, autor neuveden.
Půjdete dnes večer s dětmi nebo přáteli k táboráku a budete tam pálit čarodějnice? Článek z roku 1897 vás seznámí s tím, jak se tradiční čarodějnické ohně pálily o filipojakubské noci na konci předminulého století. Myslíte, že byla jejich atmosféra srovnatelná s těmi dnešními?
Následující text pochází z roku 1897

Pálení čarodějnic

Poslední den dubna má v tradicích lidových pověr a zkazek českých od pradávna svůj zvláštní význam.

Něco z oné tajuplné, mystické poesie, která tak úzce připíná se k velkolepým obratům a změnám v přírodě, symbolicky vyznačujíc zejména příchod jara a nádherné procitání přírody, lpí také na předvečeru prvního dne májového a na pověstné noci filipojakubské.

Doba moderní sestřela mnoho z oné rázovitosti, která předky našimi úzkostlivě a přísně byla zachovávána a v zapomenutí vešel přemnohý obyčej, k němuž druhdy rozsáhlé přípravy byly činěny a jenž od dotčeného výročí byl takřka neodlučným.

Tak tomu i se zvyky, zachovávanými dříve v předvečer prvního máje.

Venkov částečně ještě zůstal věren tradicím »o pálení čarodějnic« a nejedno město, nejedna dědina zejmena v poblíž hor dopřává si za soumraku dnešního večera pěkné podívané na věnec plamenů, rozžíhaných na temenech okolních vrchů a kroužících ve ztemnělém vzduchu létavic, k nimž použito bylo zcela prosaických sice, ale vzhledem k báchorkám o letech a sjezdech čarodějnic příznačných — košťat.

V čarovné, fantastické spleti pohádek hrála arci noc filipojakubská úlohu velkou. Vypravováno bylo o pohromách a těžkých zkoušeních osob, které se tou dobou, buď již bezděky, nebo úmyslně, na rozcestí a křižovatky dostaly, místa to, na nichž zlá moc mívala působení neobmezené a rozsáhlé.

Odporučováno dále sbírání rozličných bylin a kořínků, majících léčivou moc a chránících nálezce po celý rok od úrazů a poranění. A vše toto ponuré, tajemné a přízračné, obraznost lidu tak značnou měrou zaujímající a ve starých knihách uchované, zdá se býti určeno k tomu, aby jako temný přechod tím okázaleji a slavněji vyzvedlo nádheru počínajícího máje, měsíce květu a lásky, poesie a radostné tuchy, přírodu ovládající.

Ustálenější a velice teplá pohoda posledních dnů podává naděje, že den prvního máje nijakým zlobným vrtochem povětrnosti se nezhatí a že i naše velkoměstské obecenstvo, byť i svým způsobem, odlišným od obyčejů venkovských, oslaví radostně úsvit prvního jitra květnového.


Původní zdroj historického článku:
Národní noviny - 1897, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. dubna 2021


Diskuze k článku „Rok 1897: Kouzelná atmosféra pálení čarodějnic v minulosti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.